Українська революція у 1917–1921 роках

(події, пов’язані з національно-визвольною боротьбою українського народу)
Українська революція, не досягши своєї мети, започаткувала однак процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності.