Historia

Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944–1989

Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944–1989

Koniec II wojny światowej przyniósł nieodwracalne zmiany w sytuacji Kościoła prawosławnego w Polsce. W porównaniu z okresem przedwojennym jego stan posiadania zmniejszył się ponad dziesięciokrotnie. Przejęcie władzy przez komunistów i zaimplementowanie ich ideologii przez państwo uczyniło z Kościoła i wiernych obiekt represji. Specyfika etniczna wspólnoty spowodowała, że polityka władz komunistycznych względem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) stała się też jednym z głównych elementów polityki narodowościowej.

czytaj dalej
Kościół prawosławny w latach II wojny światowej

Kościół prawosławny w latach II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej i okupacja przez III Rzeszę i ZSRS terytorium II Rzeczypospolitej wymusiły zmiany w strukturze lokalnego Kościoła prawosławnego, jego organizacji, administrowaniu i zarządzaniu. Dążąc do zachowania kanoniczności i posiadanej autokefalii udało się mu nie tylko przetrwać, ale dzięki autorytetowi kierującego nim metropolity Dionizego (Waledyńskiego) realnie wpływać na życie wspólnoty prawosławnej.

czytaj dalej
Ukraińscy działacze kultury z międzywojnia pochowani na terenie współczesnej Polski

Ukraińscy działacze kultury z międzywojnia pochowani na terenie współczesnej Polski

Na terenie współczesnej Polski jest wiele miejsc związanych z działalnością ukraińskich postaci kultury okresu międzywojennego, w tym ich groby. W większości takie pochówki znajdują się w dużych miastach, ponieważ to tam ówcześni ukraińscy artyści, pisarze, aktorzy i muzycy, którzy w dużej mierze pochodzili z  Naddnieprza i byli przedstawicielami tzw. petlurowskiej emigracji.

czytaj dalej
Bolszewikom strzelał między oczy

Bolszewikom strzelał między oczy

Frontowiec i konspirator. Charyzmatyczny dowódca i partyzant. Carski sołdat, ukraiński ataman, oficer Wojska Polskiego. Według polskiego podziemia – niemiecki kolaborant. Kim był ten kozacki watażka z Podola, który zginął z ręki Armii Krajowej pod Hrubieszowem?

czytaj dalej
Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Po porażce armii URL w samodzielnej (od zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej z 18 października 1920 r.) kampanii z Armią Czerwoną, w listopadzie 1920 roku 19 000 żołnierzy armii URL zostało internowanych na terytorium Polski. Zostali oni umieszczeni w obozach w środkowej i zachodniej Polsce. Najwięcej żołnierzy osadzono w: Łańcucie, Pikulicach, Wadowicach, Tucholi, Aleksandrowie Kujawskim i Kaliszu

czytaj dalej
Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

9 września 1944 roku podpisano umowę o wymianie ludności między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Na jej mocy ludność ukraińska miała opuścić Polskę, a Polacy Ukrainę sowiecką. Akcją wysiedleńczą władze...

czytaj dalej
Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na...

czytaj dalej
Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Dzieje Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej to okres wyzwań, konieczności zmiany dotychczasowej struktury, ustosunkowania się do zastanych zjawisk i mierzenia się z nowymi problemami. Na przestrzeni dwóch dekad należąca do niego wieloetniczna społeczność...

czytaj dalej
Ukraińskie upamiętnienia nagrobne w Polsce po 1989 roku

Ukraińskie upamiętnienia nagrobne w Polsce po 1989 roku

Kwestia ukraińskich grobów i pomników w Polsce po 1989 roku to obszerne zagadnienie, które zawiera szereg aspektów. Najmniej dostrzegalnymi są aspekty etyczny i prawny tyczące prawa obywateli RP – należących do mniejszości ukraińskiej – do zachowania tożsamości...

czytaj dalej
Działalność kulturalna Ukraińców po 1947 roku

Działalność kulturalna Ukraińców po 1947 roku

Z uwagi na określone konteksty polityczne (przemiany w okresie komunistycznym, zmiany ustroju i podmiotowości Polski w 1989 r., powstanie niepodległego państwa ukraińskiego, wejście Polski do Unii Europejskiej) i cywilizacyjne (rozwój w zakresie środków masowej...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) – siły zbrojne w latach 1917–1920 –  powstała po wybuchu rewolucji lutowej w Imperium Rosyjskim i była podporządkowana Ukraińskiej Centralnej Radzie. Początkowo jej trzonem były zukrainizowane formacje armii rosyjskiej...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Armia Halicka – siły zbrojne Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL), a następnie Zachodniego Okręgu Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) po zjednoczeniu obu państw ukraińskich 22 stycznia 1919 roku została utworzona de facto 1 listopada 1918 roku jako Wojsko...

czytaj dalej
Akcja „Wisła”

Akcja „Wisła”

Zakończenie akcji wysiedleńczej na Ukrainę sowiecką w 1946 roku nie oznaczało rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce, aczkolwiek jego skala znacznie się zmniejszyła. Według wyliczeń władz wojskowych z początku 1947 roku liczba pozostających w Polsce Ukraińców...

czytaj dalej