Okres 1939-1947

Kościół prawosławny w latach II wojny światowej

Kościół prawosławny w latach II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej i okupacja przez III Rzeszę i ZSRS terytorium II Rzeczypospolitej wymusiły zmiany w strukturze lokalnego Kościoła prawosławnego, jego organizacji, administrowaniu i zarządzaniu. Dążąc do zachowania kanoniczności i posiadanej autokefalii udało się mu nie tylko przetrwać, ale dzięki autorytetowi kierującego nim metropolity Dionizego (Waledyńskiego) realnie wpływać na życie wspólnoty prawosławnej.

czytaj dalej
Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce po 1944 roku

9 września 1944 roku podpisano umowę o wymianie ludności między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Na jej mocy ludność ukraińska miała opuścić Polskę, a Polacy Ukrainę sowiecką. Akcją wysiedleńczą władze...

czytaj dalej
Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na...

czytaj dalej
Akcja „Wisła”

Akcja „Wisła”

Zakończenie akcji wysiedleńczej na Ukrainę sowiecką w 1946 roku nie oznaczało rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce, aczkolwiek jego skala znacznie się zmniejszyła. Według wyliczeń władz wojskowych z początku 1947 roku liczba pozostających w Polsce Ukraińców...

czytaj dalej