Okres międzywojenny (1918-1939)

Ukraińscy działacze kultury z międzywojnia pochowani na terenie współczesnej Polski

Ukraińscy działacze kultury z międzywojnia pochowani na terenie współczesnej Polski

Na terenie współczesnej Polski jest wiele miejsc związanych z działalnością ukraińskich postaci kultury okresu międzywojennego, w tym ich groby. W większości takie pochówki znajdują się w dużych miastach, ponieważ to tam ówcześni ukraińscy artyści, pisarze, aktorzy i muzycy, którzy w dużej mierze pochodzili z  Naddnieprza i byli przedstawicielami tzw. petlurowskiej emigracji.

czytaj dalej
Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce

Po porażce armii URL w samodzielnej (od zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej z 18 października 1920 r.) kampanii z Armią Czerwoną, w listopadzie 1920 roku 19 000 żołnierzy armii URL zostało internowanych na terytorium Polski. Zostali oni umieszczeni w obozach w środkowej i zachodniej Polsce. Najwięcej żołnierzy osadzono w: Łańcucie, Pikulicach, Wadowicach, Tucholi, Aleksandrowie Kujawskim i Kaliszu

czytaj dalej
Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na...

czytaj dalej
Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej

Dzieje Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej to okres wyzwań, konieczności zmiany dotychczasowej struktury, ustosunkowania się do zastanych zjawisk i mierzenia się z nowymi problemami. Na przestrzeni dwóch dekad należąca do niego wieloetniczna społeczność...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Historia wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej

Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) – siły zbrojne w latach 1917–1920 –  powstała po wybuchu rewolucji lutowej w Imperium Rosyjskim i była podporządkowana Ukraińskiej Centralnej Radzie. Początkowo jej trzonem były zukrainizowane formacje armii rosyjskiej...

czytaj dalej
Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Historia wojsk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej

Armia Halicka – siły zbrojne Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL), a następnie Zachodniego Okręgu Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) po zjednoczeniu obu państw ukraińskich 22 stycznia 1919 roku została utworzona de facto 1 listopada 1918 roku jako Wojsko...

czytaj dalej