Aleksander Szczerbań

Олександр Щербань

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, aktor teatralny

Grupa społeczna:

ludzie kultury i sztuki, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

30.10.1900.

Data śmierci:

2.12.1984.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.

Aleksander

Szczerbań

ur. 30 X 1900 r.

zm. 2 XII 1984 r.

Pokój Jego Duszy

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Grób lastrykowy z pionowym krzyżem łacińskim i dwiema tablicami inskrypcyjnymi.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Żołnierz Armii URL. Aktor teatralny. Kierownik kina w Bielsku Podlaskim.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Kleszczelach

Województwo: Podlaskie

Powiat: Hajnowski

Gmina: Kleszczele

Miejscowość: Kleszczele

Adres pocztowy: 1 Maja 38, 17-250 Kleszczele

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Wspólny grób z Aleksandrą Szczerbań.

Opis cmentarza:

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 237.

Zdjęcia: Поховання (uinp.gov.ua)