Aleksy Nesterowicz

Алексій Нестерович

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Sołoniów

Data narodzin:

20.8.1920.

Data śmierci:

23.11.1993.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
KS. MITRAT
ALEKSY
NESTEROWICZ
*22.08.1920 +20.11.1993

ALEKSANDRA
NESTEROWICZ
*6.05.1927 +14.05.2011

Ś. P.
OLGA
CZUB
*1.07.1891 +6.01.1979

SERGIUSZ
CZUB
*3.10.1989 +19.09.1947

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Poziome płyty nagrobne z jasnego granitu. Pionowe tablice inskrypcyjne z czarnego kamienia wraz ze zdjęciami porcelanowymi z wyobrażeniem Matki Bożej i Pana Jezusa. Pomiędzy nimi krzyż pionowy łaciński z wyrytym krzyżem bizantyjskim.

Opis otoczenia grobu:

Płytki ceramiczne (odwodnienie), krawężnik.

Nota biograficzna:

Urodzony 22.8.1920 r. w Sołoniowie (pow. Dubno). W l. 1944-1945 diakon w Żyliczu (pow. wołkowyski) i Chełmie (1945-1947). Wyświęcony w 1947 r. Administrator parafii w Boguczy (pow. Florynka). W czasie akcji „Wisła” deportowany do Ornety, aresztowany i więziony w COP w Jaworznie do 1948 r. Po zwolnieniu pracował jako duchowny w Olsztynie, Ornecie, Chełmie i Dojlidach.

Dane cmentarza:

Cmentarz Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku na Wygodzie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Białystok

Gmina: Białystok

Miejscowość: Białystok

Adres pocztowy: ul. Władysława Wysockiego, 15-126 Białystok

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera 5, rząd 9, grób 22.

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny Wszystkich Świętych powstał po zamknięciu cmentarza przy cerkwi św. Marii Magdaleny w centrum Białegostoku. Mieści się w dzielnicy Jaroszówka i zajmuje powierzchnię 6,7 ha. Jest nadal czynny. Z początku cmentarz wraz z cerkwią należał do parafii św. Mikołaja. Dopiero w 1982 r. erygowano jako samodzielną parafię, wraz z przynależącą cerkwią. Nekropolia została wraz z cerkwią wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego, a parafia jest najmniejszą liczebnie parafią Białegostoku. (Źródło: https://cmentarium.pl/cmentarz/cmentarz-prawoslawny-wszystkich-swietych-bialystok-2076).

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 245.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt., s. 245 oraz Roman Wysocki.