Andrij Kornyćkyj

Андрій Корницький

Transkrypcje nazwiska:

Andrii Kornytskyi

Zawód / tytuł:

kozak armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1899

Data śmierci:

1937

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

КОЗАК АРМІЇ УНР АНДРІЙ КОРНИЦЬКИЙ 1899–1937

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

KOZAK ARMII URL ANDRIJ KORNYCKYJ 1899–1937

Rok powstania grobu:

1933

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Emigrant polityczny. Członek Oddziału Warszawskiego UCK. Mieszkał przy ul. Radzymińskiej 130 w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 91 – 2 – 30

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

Szagała R., Kolańczuk K., Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
CAW, SAU, sygn. 380.2/389: Реєстр дійснихчленів Варшавського Відділу Українського Центрального Комітету; CAW, SAU, 380.2.389 – Materiały Warszawskiego Oddziału Ukr. Kom. Centr. Protokół z zebrania ogólnego, spis członków