Andrzej Złupko

Андрій Злупко

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

oficer UHA, wikariusz generalny AAŁ

Grupa społeczna:

duchowieństwo, wojskowi

Miejsce narodzin:

Dorożów (obecnie Верхній Дорожів w obwodzie lwowskim)

Data narodzin:

10.10.1891

Data śmierci:

6.5.1956

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowy nagrobek z metalowym ogrodzeniem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Syn Aleksego i Julianny z d. Maruszczak. Alumn Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył w 1924. Wyświęcony na diakona 21 marca 1926 r., zaś na kapłana 28 marca 1926 r. przez bp. Józefa Bociana; celebs.

Po święceniach administrator (1927-1936), a następnie proboszcz w Gładyszowie pow. Gorlice. Od 24 lipca 1945 r. dziekan dekanatu gorlickiego. 2 kwietnia 1947 r. mianowany przez prymasa Augusta Hlonda generalnym wikariuszem Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Równocześnie ze względu na zły stan zdrowia prymas Hlond przydzielił mu dwóch wikariuszy (ks. Pawła Szuflata i ks. Włodzimierza Hajdukiewicza).

8 czerwca 1947 r., w ramach akcji „Wisła”, wysiedlony z Gładyszowa do Sułowa pow. Milicz. Po kilku miesiącach przeniósł się do Legnicy (później Kunic pow. Legnica), a następnie po dwóch latach do Kostomłotów pow. Środa Śląska, gdzie znajdował się pod opieką swych byłych parafian. Wraz ze śmiercią prymasa Hlonda wygasła jego nominacja na generalnego wikariusza AAŁ.

Od 1948 r. będąc chory nie odprawiał nabożeństw. Przez władze komunistyczne określony jako „zdecydowany wróg Polski Ludowej”, inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa. Po śmierci pochowany w Kostomłotach. Wiosną 1957 r. jego szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Gładyszowie.

Dane cmentarza:

Cmentarz w Gładyszowie


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła:

Andrzej Złupko, strona w Wikipedii;
Марко Постіл–Яруга, Наш єґомосьць, Загорода 3(6), вересень 1995, cc. 41–43;
Michał Wirchniański, Ksiądz Andrzej Złupko (1891–1956), Magury 2004, ss. 21–30.