Antin Maślanyj

Антін Масляний

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

generał porucznik armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

село Кириківка, Охтирський повіт, Харківська губернія, Російська імперія

Data narodzin:

17.1.1865

Data śmierci:

1929

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

АНТІН МАСЛЯНИЙ ГЕНЕРАЛ АРМІЇ УНР 1869–1929

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

ANTIN MAŚLANYJ GENERAŁ ARMII URL 1869–1929

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Absolwent Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego w Piotrogrodzie. Służbę odbywał na terenie Polski. W 1907 r. był starszym adiutantem Okręgu Warszawskiego. Podczas I wojny światowej na Froncie Południowo Zachodnim był oficerem sztabowym, generał majorem.
Do armii ukraińskiej wstąpił w 1917 r. Po Oólnoukraińskim Zjeździe Wojskowym w maju 1917 r., został oficerem Ukraińskiego Generalnego Komitetu Wojskowego. W grudniu 1919 r. chory na tyfus przebywał na terenie Polski, a po wyzdrowieniu brał udział w organizacji jednostek armii ukraińskiej, jako naczelnik wydziału mobilizacyjnego organizującego się ministerstwa spraw wojskowych URL. W trakcie wojny polsko-ukraińskiej z bolszewikami był naczelnikiem wydziału ogólnego, wiceministrem, członkiem Rady Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Warszawie. Po internowaniu w Polsce przebywał w Tarnowie, następnie w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36 – 4 – 32

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa: Wydawnictwo Wektor 2002
Lit.: CAW, SAU, sygn. 380.3/79: Ukraińska Misja Dyplomatyczna; ibidem, sygn. 380.2/8: Rada Wojskowa i Wydział Zagraniczny.
Антін Масляний, strona w Wikipedii