Antoni Wasyńczuk

Антін Васиньчук

Transkrypcje nazwiska:

Antin Vasynchuk, Антін Васильчук

Zawód / tytuł:

minister w rządzie URL, poseł na Sejm RP

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja, politycy

Miejsce narodzin:

Chełm

Data narodzin:

21.11.1885

Data śmierci:

13.05.1935

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Grób rodziny
Paweł adwokat (1887-1945)
Maria (1862-1941)
Antoni inżynier (1881-1935)
Klemens (1858-1940)
Maria magister (1905-1945)

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Б. П.
Сімейна могила
Павел адвокат (1887-1945)
Марія (1862-1941)
Антоній iнженер (1881-1935)
Климент (1858-1940)
Марія магістер (1905-1945)

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Płyta nagrobna pozioma lekko pochylona na podbudowie, na niej czarna tablica i płaski czarny krzyż, lastrykowa donica.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie betonowe z trzech stron, z tyłu odwodnienie z kostki brukowej, z przodu nagrobka łańcuch na metalowych słupkach.

Nota biograficzna:

Urodzony 21 listopada 1885 r. w Chełmie. Uczeń seminariów duchownych w Chełmie i Symferopolu. Studiował rolnictwo w Kijowie i Puławach. Działacz polityczny i społeczny. W 1917 r. służył w wojsku rosyjskim. Minister pełnomocny do spraw repatriacji ludności w rządzie URL (1918). Założyciel Towarzystwa Dobroczynności „Ridna Chata” w Chełmie (1919) oraz innych organizacji spółdzielczych na Chełmszczyźnie. Po zawarciu polsko-ukraińskiego porozumienia z kwietnia 1920 r. gorący zwolennik autonomii narodowo-terytorialnej dla Ukraińców w ramach państwa polskiego. W l. 1922-1927 poseł na Sejm RP, współtwórca Bloku Mniejszości Narodowych, prezes Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej.

Dane cmentarza:

Cmentarz Prawosławny w Chełmie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Chełmski

Gmina: Chełm

Miejscowość: Chełm

Adres pocztowy: Ul. Lwowska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

C/VIII/1

Opis cmentarza:

Cmentarz położony w sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego przynależącego do rzymskokatolickiej Parafii Rozesłania św. Apostołów w Chełmie.

Źródła:

Szumiło M., Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006.
https://rozeslanie.pl/cmentarz/ [dostęp 8.09.2021]