Atanazy Prysiażny

Афанасій (Опанас) Присяжний

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, duchowny prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

18.5.1889.

Data śmierci:

25.8.1952.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Grób rzeczywisty w Dubiażynie:]

В. П.
ЗДЕСЬ УПОКОЕВАЕТСЯ
ПСАЛОМЩИК
ПОДБЕЛЯСКОГО ПРИХО[ДА]
АФАНАСИЙ
ПРИСАЖНЫ
ОТРОДА 62 Г.
УМ. 25 VIII 1952 Г.

 

[Grób symboliczny przy cerkwi św. Proroka Eliasza:]

О УПОКОЕНІИ
Р. Б. ПСАЛОМ-РЕГЕНТА
СВ. ХРАМА СЕГО
АФАНАСІЯ
ІОАНОВИЧА
ПРИСЯЖНОГО
РОД. 18 V 1889 Г.
УМ. 25 VIII 1952 Г.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

[Grób rzeczywisty w Dubiażynie:]

Ś. P.
TU SPOCZYWA
PSALMISTA
PARAFII PODBIELSKIEJ
AFANAZY
PRYSIAŻNY
ŻYŁ 62 L.
ZM. 25 VIII 1952 R.

[Grób symboliczny przy cerkwi św. Proroka Eliasza:]

O [WIECZNY] ODPOCZYNEK
[DLA] SŁUGI BOŻEGO PSALMISTY-DYRYGENTA
W TEJ ŚWIĄTYNI
ATANAZEGO
SYNA JANA
PRYSIAŻNEGO
UR. 18 V 1889 R.
ZM. 25 VIII 1952 R.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Grób rzeczywisty: betonowy krzyż na postumencie z tablicą i zdjęciem porcelanowym. Grób symboliczny: lastrikowy krzyż na postumencie z tablicą i zdjęciem porcelanowym.

Opis otoczenia grobu:

Grób rzeczywisty: ogrodzenie metalowe. Grób symboliczny: trawnik.

Nota biograficzna:

Oficer Armii URL. W 1920 r. internowany w Polsce. Ukończył kursy dla duchownych w obozie w Kaliszu. Służył w obozowych świątyniach. Od 1928 r. na Podlasiu. Diak (psalmista) w cerkwi w Podbielu.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny przycerkiewny w Podbielu

Województwo: Podlaskie

Powiat: Bielski

Gmina: Bielsk Podlaski

Miejscowość: Podbiele (kolonia wsi Dubiażyn)

Adres pocztowy: Podbiele

Plan cmentarza

Cmentarz prawosławny w Podbielu


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

RZECZYWISTY GRÓB ZNAJDUJE SIĘ NA CMENTARZU PRAWOSŁAWNYM W DUBIAŻYNIE: 52°40'30.8"N 23°11'53.3"E GRÓB SYMBOLICZNY: Przy cerkwi św. Proroka EliaszaPodbielu, za świątynią (część wschodnia); 52°41'30.3"N 23°12'21.9"E

Opis cmentarza:

Cmentarz przy cerkwi św. Proroka Eliasza.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 235.

Zdjęcia (Dubiażyn): R. Wysocki

Zdjęcia nagrobka przy cerkwi: Поховання (uinp.gov.ua)

Zdjęcie cerkwi: VERA ARTIS | Realizacje