Atanazy Prysiażny

Афанасій (Опанас) Присяжний

Transkrypcje nazwiska:
Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, duchowny prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

18.5.1889.

Data śmierci:

25.8.1952.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

О УПОКОЕНІИ
Р. Б. ПСАЛОМ-РЕГЕНТА
СВ. ХРАМА СЕГО
АФАНАСІЯ
ІОАНОВИЧА
ПРИСЯЖНОГО
РОД. 18.V.1889 Г.
УМ. 25.VIII.1952 Г.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

O [WIECZNY] ODPOCZYNEK
[DLA] SŁUGI BOŻEGO DIAKONA
W TEJ ŚWIĄTYNI
ATANAZEGO
SYNA JANA
PRZYSIĘŻNEGO
UR. 18.V.1889 R.
ZM. 25.VIII.1952 R.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Lastrikowy krzyż na postumencie z tablicą i zdjęciem porcelanowym.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Oficer Armii URL. W 1920 r. internowany w Polsce. Ukończył kursy dla duchownych w obozie w Kaliszu. Służył w obozowych świątyniach. Od 1928 r. na Podlasiu. Diak (psalmista) w cerkwi w Podbielu.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny przycerkiewny w Podbielu

Województwo: Podlaskie

Powiat: Bielski

Gmina: Bielsk Podlaski

Miejscowość: Podbiele (kolonia wsi Dubiażyn)

Adres pocztowy: Podbiele

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:
Przy cerkwi św. Proroka Eliasza, za świątynią (część wschodnia). GRÓB SYMBOLICZNY. RZECZYWISTY GRÓB ZNAJDUJE SIĘ NA CMENTARZU PRAWOSŁAWNYM W DUBIEŻYNIE.

Opis cmentarza:

Cmentarz przy cerkwi św. Proroka Eliasza.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 235.

Zdjęcia nagrobka: Поховання (uinp.gov.ua)

Zdjęcie cerkwi: VERA ARTIS | Realizacje