Bazyli Laszenko

Василий Ляшенко

Transkrypcje nazwiska:

Vasyl Lashenko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, nauczyciel, duchowny prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo, inteligencja, wojskowi

Miejsce narodzin:

Sawienki (укр. Савинки; gub. czernihowska)

Data narodzin:

10.11.1890.

Data śmierci:

11.7.1956.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Б. П. Свѧщ. Василий Лѧшенко
(уроженец черниговщины)
*род. 10.XI.1890 г.
+скон. 11.VII.1956 г.

Duszpasterz Parafii Prawosławnych
Miękkie 1942-1944
Hrubieszów 1944-1947
Więzień Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, nr obozowy 2529
Chełm 1949-1954
Radom 1954-1956
Kielce 1956

Б. П. Серафима Лѧшенко (Matuszka)
*1902 +10.III.1944
Б.П. Ѧрослава Лѧшенко (Córka)
*1939 +10.III.1944
Zginęli męczeńską śmiercią

IС ХС
НI КА

Вечнаѧ вам памѧть мученики земли холмскоi
ЗЕМЛИ ХОЛМСКОI

Rok powstania grobu:

2019

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z inskrypcją i wyrytym krzyżem bizantyjskim.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie betonowe (prawdopodobnie podstawa pierwotnego pomnika nagrobnego).

Nota biograficzna:

Syn Józefa, urodzony 10 listopada 1890 r. w Sawienkach (gubernia czernihowska; укр. Савинки). Wykształcony w Czernihowie i Jekaterynogradzie. Od 15 lipca 1918 r. w Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dowódca kompanii w 6. Dywizji Strzeleckiej (1 lutego 1922 r. w składzie 6. siczowej brygady armat). Po 1920 r. internowany w Kaliszu, gdzie w 1923 r. odbył kurs duszpasterski. W latach 1925-1929 przebywał we Francji, gdzie ukończył na paryskiej politechnice architekturę (według innych źródeł pracował wówczas w zakładzie stolarskim w Ostrowie Wielkopolskim, majster w fabryce zabawek Opatówku pod Kaliszem oraz następnie od 1933 r. jako ikonopisiec w Łodzi). Od 1935 r. pracował w jednym z zakładów produkcyjnych w Krakowie. W poł. l. 30. ożenił się. W 1940 r. został nauczycielem w szkole podstawowej w Sahryniu. W 1942 r. zdał egzamin przy Warszawskim Konsystorzu Prawosławnym i otrzymał święcenia diakońskie, a następnie kapłańskie, po czym objął funkcję proboszcza parafii w Czerniczynie, potem w Miętkiem. 10 marca 1944 r. w wyniku ataku polskiego podziemia stracił żonę Jarosławę i córkę Serafimę (w innych źródłach: również Jarosławę). Po wojnie pełnił funkcję proboszcza parafii w Hrubieszowie. W wyniku akcji „Wisła” osadzony w obozie w Jaworznie, gdzie przebywał do roku 1948. Od 1949 r. był wikariuszem w Chełmie, a także proboszczem w Tarnogrodzie. W 1954 r. został proboszczem w Radomiu, a od 1956 r. w Kielcach. W ostatnich latach życia chorował na nowotwór. Przed śmiercią przeszedł operację w Radomiu. Zmarł 11 lipca 1956 r. 13 lipca odsłużono panichidę w Kielcach. 14 lipca ks. Laszenko został pochowany w Hrubieszowie wraz z żoną i córką.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Hrubieszowie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Miejscowość: Hrubieszów

Adres pocztowy: ul. Kolejowa, 22-500 Hrubieszów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Część prawosławna cmentarza, od strony ul. Kolejowej.

Opis cmentarza:

Cmentarz zlokalizowany w obrębie cmentarza rzymskokatolickiego od strony ul. Kolejowej.

Źródła:

ЦДАВО України. – Ф. 2439. – Оп. 1. – Спр. 121. – Арк. 17а. [kwerendę przeprowadził p. Wiktor Morenec]

A. B., Nekrolog.

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 241.