Bazyli Nagórny

Василій Нагірний

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Urzędnik

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

9.10.1911.

Data śmierci:

25.6.1942

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут спочиває
cтудинт тиольог
Василій
Нагірний
*9.X.1911 +25.VI.1942.
Андрій Нагірний
*18.VII.1880. +27.II.1944.
[Ві]чна[я] [п]амять

Дорогенький
татусю
жаль нам
за вами
що ви нас
лишили так
скоро
сиротами

Дорогий
сину і брати
відвідаєм тебе
все,
бо незабутний
ти є для
на[с]

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu spoczywa
Student teolog
Bazyli
Nagórny
*9.X.1911. +25.VI.1942.
Andrzej Nagórny
*18.VII.1880. +27.II.1944.
Wieczna pamięć

Najdroższy
tatusiu
żal nam
za tobą
że nas
zostawiłeś tak
wcześnie
sierotami

Drogi
synu i bracie
odwiedzamy cię,
bo pozostajesz dla
nas niezapomniany

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Monumentalny krzyż na cokole i podstawach. Z trzech stron tablice inskrypcyjne.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urzędnik gminny w Werbkowicach; prawdopodobnie nauczyciel w Malicach, być może również członek OUN; zastrzelony przez polską bojówkę w Malicach.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Dłużniowie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Hrubieszowski

Gmina: Dołhobyczów

Miejscowość: Dłużniów

Adres pocztowy: Dłużniów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

W głębi cmentarza.

Opis cmentarza:

Cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi z Mycowa, na zboczu wzniesienia. Podzielony na część starą i nową, użytkowaną przez rzymskich katolików (B. Huk, Apokryf ruski: https://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/dluzniow/)

Źródła:

Українські жертви Холмщини та Південного Підляшшя у 1939–1944 рp. (Люблинський дистрикт Генеральної Губернії), ред. Ігор Галагіда, Мирослав Іваник, Львів 2021, c. 278.