Borys Leontiew

Борис Леонтьев

Transkrypcje nazwiska:

Borys Leontiev

Zawód / tytuł:

Doktor medycyny, pułkownik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1878

Data śmierci:

14.09.1935

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ДокторЪ медицины
БорисЪ МихайловичЪ
ЛеонтьевЪ
ДругЪ і опекунЪ страждущихЪ и обездоленныхЪ
врачЪ „безсребренникЪ”
сконч. 14 IX 1935 г. на 57 г. жизни
МирЪ праху Твоему, незабвенный.

Больше сея любви никто не имать,
Да кто духу свою положить за други своя.
Зинаида Николаевна
Леонтьева
Род. 13.VI.1878 г. Ум. 16.V.1940 г.

ОтЪ глубоколюбящей жены
и коллегЪ воен. – медиц. академiи.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Doktor medycyny
Borys Michajłowicz
Leontiew
Przyjaciel i opiekun cierpiących i pokrzywdzonych
lekarz bezinteresowny
Zm. 14 IX 1935 w 57. roku życia
Pokój twoim prochom, niezapomniany.

Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Zinaida Nikołajewna
Leontiewa
Ur. 13.VI.1878 r. Zm. 16.V.1940 r.

Od głęboko kochającej żony
i kolegów Wojenno-Medycznej Akademii

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Betonowy krzyż bizantyjski na podwójnym postumencie, z dwiema tablicami z czarnego kamienia, rabatka.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Borys Leontiew – główny lekarz szpitala dla żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, pułkownik Armii URL, doktor nauk medycznych.

Dane cmentarza:

Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: Ul. Górnośląska 8

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Około 40 m od wejścia prawo skos, między dwiema okazałymi kaplicami.

Opis cmentarza:

Cmentarz został założony przez prawosławnych Greków. Znajdują się na nim groby XIX-wiecznych carskich urzędników, a także przedstawicieli ukraińskiej emigracji. Do połowy XX w. istniało na nim ponad sto ukraińskich pochówków wojskowych. Do obecnych czasów przetrwało kilkadziesiąt betonowych krzyży, często w bardzo złym stanie.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 63.