Bronisław Gieleciński

Бронислав Ґелецінський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

adwokat, działacz społeczno-kulturalny

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

17.10.1888

Data śmierci:

25.10.1939

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
DOKTOR PRAW ADWOKAT
BRONISŁAW
GIELECIŃSKI
17 X 1888 – 25 X 1939
Działacz społeczno-kulturalny w Leżajsku
PROSI O MODLITWĘ

Бл.п.
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК АДВОКАТ
БРОНИСЛАВ
ГЕЛЕЦІНСЬКИЙ
17 X 1888 — 25 X 1939
Суспільно-культурний діяч у Лежайську
ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta granitowa, na niej pionowa prostokątna płyta z inskrypcją wykonaną w języku polskim i ukraińskim.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z kostki brukowej.

Nota biograficzna:

Urodził się w 1882 r. w Leżajsku. Ukończył studia prawnicze we Lwowie, a potem pracował w Leżajsku.
Długie lata był jednym z najwybitniejszych organizatorów i działaczy oświatowych na terenie Leżajska i okolic. Wszystkie czytelnie „Proświty” za Sanem w takich wsiach jak Kuryłówka, Ożanna, Rzuchów, Piskorowice, – były założone właśnie przez B. Gielecińskiego. Często odwiedzał te czytelnie ze swoimi wykładami na różne tematy życia społeczno-kulturalnego. Prócz tego był jednym z najlepszych adwokatów w mieście.

 

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny w Leżajsku

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Leżajski

Gmina: Leżajsk

Miejscowość: Leżajsk

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor ST2, nr grobu 319 (w wyszukiwarce Cmentarza Komunalnego w Leżajsku (link poniżej) należy wpisać „Gieleciński Bronisław”). Naprzeciwko (sąsiednie pole ST5, grób nr 2273) spoczywa greckokatolicki proboszcz Leżajska Jan Dyhdalewicz.

Opis cmentarza:

Źródła:

Степан Кікта, Ярославщина і Засяння 1031-1947, Історично-мемуарний збірник, Ню-Йорк — Париж — Сидней — Торонто, 1986, с. 698.

http://mogily.pl/lezajskkomunalny/gieleci%C5%84skibronis%C5%82aw_532572