CMENTARZ PRAWOSŁAWNY W HRUBIESZOWIE: Jakub Halczewski

Яків Гальчевський

Transkrypcje nazwiska:

Jakiv Halchevskyi

Zawód / tytuł:

Pułkownik Armii URL, major WP

Grupa społeczna:

inteligencja, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1894

Data śmierci:

22.3.1943.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[brak]

Rok powstania grobu:

1943

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Nie zachował się.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Jakub Halczewski (ukr. Яків Гальчевський), od 1921 r. ps. „Oreł” („Orzeł”), od 1930 r. Wojnarowski – Urodzony w 1894 r. w Hucie Lityńskiej. Żołnierz armii carskiej (1916-1917). Nauczyciel na Podolu, rozpoczął również studia prawnicze, których prawdopodobnie z uwagi na udział w wojnie, nie ukończył. Od listopada 1918 r. żołnierz Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej (walczył przeciwko hetmańcom, wojskom rosyjskim A. Denikina, później bolszewikom). Dowódca oddziałów partyzanckich do września 1922 r. W latach 1922-1925 jako współpracownik polskiego wywiadu organizował podziemie antybolszewickie i walczył na Podolu. W 1922 r. awansowany przez Symona Petlurę do stopnia pułkownika. W 1930 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim w stopniu kapitana (później awansowany na majora) w 67. pułku piechoty w Brodnicy. W czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 r. trafił do niemieckiej niewoli. W styczniu 1940 r. zwolniony za wstawiennictwem dawnych kolegów z kręgu petlurowców oraz członków OUN-M. W Niemczech przystąpił do nacjonalistycznego Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego (UNO). Na początku lutego 1940 r. przyjechał do Peresołowic na Chełmszczyźnie, gdzie jako nauczycielka pracowała jego żona Nadia z domu Kotorowycz. Rozpoczął działalność publicystyczną dla „Krakiwskich Wistej”, a także kontynuował zawód nauczyciela. Od czerwca 1942 r. był członkiem sztabu Chełmskiego Legionu Samoobrony. Zastrzelony 22 marca 1943 r. przez żołnierzy Armii Krajowej w Peresołowicach. Jego grób na cmentarzu prawosławnym w Hrubieszowie został zniszczony najprawdopodobniej tuż po wojnie przez komunistów. Autor wspomnień Przeciw czerwonym okupantom oraz Z wojennego notatnika.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Hrubieszowie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Miejscowość: Hrubieszów

Adres pocztowy: ul. Kolejowa, 22-500 Hrubieszów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Grób nie zachował się.

Opis cmentarza:

Cmentarz zlokalizowany w obrębie cmentarza rzymskokatolickiego od strony ul. Kolejowej.

Źródła:

Р. Коваль, Яків Орел-Гальчевський. Боротьба і філософія боротьби, Київ 2017.

M. Sawa, Bolszewikom strzelał między oczy, „Kronika Tygodnia”, 05.11.2019.