CMENTARZ PRAWOSŁAWNY Z WOJSKOWYM MAUZOLEUM W KALISZU

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierze Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.

Spoczywa tu m.in.:

Porczun Semen  (Порчун Семен) – 1882-1970, porucznik Armii URL, członek Bractwa Cyryla i Metodego oraz chóru cerkiewnego.

Woroniuk Łazar  (Воронюк Лазар) – 1895-1944, ks., porucznik Armii URL, kapelan 5. Dywizji Chersońskiej.

Zachowały się groby:

Jan Chimczenko | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Wasyl Krywoszeja | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Mojsiej Stohnij | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Ołeksandr Szołochow (Jan Nowak) | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Jan Sienkiewicz | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Wasyl Udowycki | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny z wojskowym mauzoleum w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 24, 62-800 Kalisz

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

N 51.772063; E 8.085171

Opis cmentarza:

W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.

Źródła:

Колянчук O., Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, c. 50, 51.
Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 64, 65.

Kalisz – centrum ukraińskiego życia społecznego w międzywojennej Polsce | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Живі у нашій пам’яті – Каліш / Żywi w naszej pamięci – Kalisz – YouTube