Emilian Kormosz

Омелян Кормош

Transkrypcje nazwiska:

Omelan Kormosh

Zawód / tytuł:

Ksiądz greckokatolicki, nauczyciel

Grupa społeczna:

duchowieństwo, inteligencja

Miejsce narodzin:

Arłamowska Wola, obwód lwowski, rejon jaworowski, Mościska Terytorialna Gromada [село Арламівська Воля, Львівська область, Яворівський район, Мостиська Територіяльна Громада]

Data narodzin:

18.6.1866

Data śmierci:

20.11.1939

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

о. ОМЕЛЯН КОРМОШ
Професор Укр. жін. Семінара
в Перемишлі
*18.6.1866. +20.11.1939.
В. Й. П.

з ТУРКЕВИЧІВ
ОЛЕНА КОРМОШ
*10.3.1874. +27.1.1964

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

o. EMILIAN KORMOSZ
Profesor Ukr. seminarium żeń[skiego]
*18.6.1866. +20.11.1939.
W[ieczna]. J[emu]. P[amięć].

z TURKIEWICZÓW
HELENA KORMOSZ
*10.3.1874. +27.1.1964

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Tablice inskrypcyjna prawdopodobnie z łupku. Grobowiec wieńczący krzyż prawdopodobnie z piaskowca z inskrypcją: „Прийдіть до мене всі / томлені і обтяжені, а я / успокою вас. / Мат. зач. 43.” (pol. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię / [Ewangelia według św.] Mat.[eusza]. [rozdz.] 43).

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Emilian Kormosz urodził się 18.6.1866 r. we wsi Arłamowska Wola (с. Арламівська Воля) w rodzinie o. Jana/Iwana, miejscowego proboszcza i Marii (Olszańska). Żonaty z Heleną/Oleną (Turkiewicz). Przed 1895 r. uczył w szkole ludowej. W latach 1895-1908 – katecheta, nauczyciel kaligrafii, śpiewu i języka ukraińskiego w ukraińskim gimnazjum męskim w Przemyślu. W roku szkolnym 1921-1922 uczył religii w Ukraińskim Instytucie dla dziewcząt.

W grobowcu razem z rodzicami spoczywa syn Roman Julian Bazyli/Wasyl (25.04.1901-21.06.1917), uczeń VI klasy ukraińskiego gimnazjum męskiego w Przemyślu. Na polu 14 (brak lokalizacji w wyszukiwarce Cmentarza Komunalnego) pochowanych jest jeszcze dwoje dzieci małżeństwa Kormoszów – Mirosław Julian Teodor (trojga imion) i Włodzimiera, które zmarły, odpowiednio, na zapalenie płuc i szkarlatynę. Napis na nagrobku: „Ту спочивають: / СЛАВЦЬО / *2/V +16/V 1896. / і / ДЗЮНЯ / *26/XII 1898 +28/II 1902. / найдорожші дїти. / Елени і о. Омеляна / Кормошів. / В. Ї. П.”.
Na polu 27a spoczywa rodzony brat o. Emiliana, Teofil Kormosz: Teofil Kormosz | Żywi w naszej pamięci (ukrainskanekropolia.org)

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Przemyski

Gmina: Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl

Adres pocztowy: ul. Juliusza Słowackiego, 37-700 Przemyśl

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

21A-1-7

Opis cmentarza:

Cmentarz Główny w Przemyślu położony jest na południowym krańcu miasta przy ulicy Słowackiego (dawniej ulica Dobromilska). Teren Cmentarza Głównego zajmuje obecnie 16.5 ha i liczy blisko 30 tys. pochowanych. Początki Cmentarza Głównego poprzedziło istnienie w tym miejscu cmentarza cholerycznego, gdzie grzebano ludzi zmarłych wskutek cholery czy innych chorób zakaźnych. Założenie nekropolii przyjmuje się na rok 1831r. kiedy odnotowano pierwszą epidemię cholery. W 1859r. na cmentarzu wybudowano kaplicę. Na wmurowanej w jej wnętrzu tablicy można przeczytać: \" Ta kaplica zbudowana kosztem Franciszka i Teresy Małkowskich ... .\" Najstarsze nagrobki zachowane do naszych czasów pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku nie licząc pomników przeniesionych tutaj ze Starego Cmentarza , z których najstarszy pochodzi z 1806 roku. Wobec potrzeby poszerzenia obszaru cmentarza kilkakrotnie dokonywano zakupu sąsiednich gruntów między innymi w latach 1883, 1894, 1899 i 1911. W roku 1909 ukończono budowę muru cmentarnego oraz założono nowe kwatery i drogi w częściach wcześniej nie zagospodarowanych. W tym czasie cmentarz komunalny służył całej ludności miasta , z wyjątkiem Żydów , którzy zachowali prawo do posiadania własnego cmentarza. Na cmentarzu tym znalazły miejsce spoczynku wielu byłych uczestników powstań narodowych 1831 i 1863 roku. Jeszcze w okresie międzywojennym, było wówczas na cmentarzu 90 grobów kryjących ich szczątki. Do dziś wiele z nich uległo całkowitemu zniszczeniu. Prawdopodonie na tym cmentarzu spoczywają przeniesione z Francji szczątki polskiego generała, uczestnika Powstania Styczniowego - Jarosława Dąbrowskiego. Jednak przeprowadzone w latach 1971-1973 poszukiwania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W 1925 roku Przemyśł zakupił grunt obok cmentarza przeznaczony na dalsze jego poszerzenie , w 1930 roku nabyto 200 świerków dla obsadzenia dróg cmentarnych, a w 1932 zainstalowano oświetlenie elektryczne alei głównej. W okresie II wojny światowej, oprócz mieszkańców miasta chowano tutaj także osoby z terenu ówczesnego ZSRR zmarłych w obozie przejściowym dla ludności wywożonej do Niemiec na roboty przymusowe. Przez pewien czas grzebano tutaj także jeńców włoskich zmarłych w Stalagu nr 327 w Nehrybce. (Źródło: https://cmentarze24.pl/index.php/cmentarze/podkarpackie/item/342-cmentarz-glowny-przemysl).

Źródła:

Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі 1895-1995, Дрогобич 1995, с. 81.

Dokumentacja metrykalna dot. rodziny:
Narodziny: Kormosz Mirosław Julian Teodor
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=208; 38
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=203; 56
Śmierć: Kormosz Mirosław Julian Teodor
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=266; 163
APP, https://skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10.4&syg=362; 70
Śmierć: Kormosz Włodzimiera
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=267; 91
Narodziny: Kormosz Roman Julian Bazyli
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=209; 95
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=209; 335
Śmierć: Kormosz Roman Julian Bazyli
APP, http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10.4&syg=360; 258
APP, https://skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10.4&syg=361; 51