CMENTARZ PRAWOSŁAWNY W POTURZYNIE: Franc Borys

Франц Борис

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Stanisławów

Data narodzin:

16.7.1896.

Data śmierci:

28.2.1943.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[nie zachowała się]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodzony w Stanisławowie. Żołnierz armii austriackiej. Od stycznia 1918 r. w Strzelcach Siczowych Armii URL w stopniu sotnyka. Od czerwca do września 1920 r. dowódca 4. Pułku Konnego Dywizji Kijowskiej. Od 1921 r. mieszkał na Wołyniu. Od 1941 r. wójt gminy Poturzyn. Zamordowany przez Armię Krajową.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Poturzynie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Telatyn

Miejscowość: Poturzyn

Adres pocztowy: Poturzyn

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Dokładne miejsce pochówku nieustalone. Grób prawdopodobnie uległ zatarciu.

Opis cmentarza:

Nekropolia założona za czasów funkcjonowania unickiej diecezji chełmskiej (przed 1875 r.).

Źródła:

Українські жертви Холмщини та Південного Підляшшя у 1939–1944 рp. (Люблинський дистрикт Генеральної Губернії), ред. Ігор Галагіда, Мирослав Іваник, Львів 2021, c. 324.

A. Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku, Warszawa 2020, s. 317.

Fot. S. Litkowiec