Grzegorz Honczarenko

Григорій Гончаренко

Transkrypcje nazwiska:

Hryhorii Honcharenko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, profesor uczelni

Grupa społeczna:

inteligencja, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1899

Data śmierci:

1975

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
PROF. DR GRZEGORZ
HONCZARENKO
1899-1975

DOC. DR HAB. JANINA
HONCZARENKO
1909-1976

AVE MARIA

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Trzy poziome płyty granitowe, pionowa płyta granitowa z napisem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Chorąży Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Studia rolnicze ukończył w Pradze. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizator Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, prodziekan Wydziału Rolniczego, a następnie prorektor Akademii Rolniczej w Szczecinie (1964-1966), członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Dane cmentarza:

Cmentarz Centralny w Szczecinie

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Szczeciński

Gmina: Szczecin

Miejscowość: Szczecin

Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:
Kwatera 44, rząd 1, grób 35.

Opis cmentarza:

Największy cmentarz w Polsce, a trzeci w Europie, oficjalnie otwarty dnia 6 grudnia 1901. Wzorowany na nekropoliach Hamburga i Wiednia. Obecnie zajmuje powierzchnię: 172,33 hektara. Od założenia cmentarza spoczeło tu ponad 300 tyś. zmarłych. Obecnie jest jednym z najpiękniejszych parków przyrodniczych naszego Miasta. Cmentarz jest zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych.

Źródła:

Kolańczuk A., Ukraińska emigracja wojskowa i polityczna oraz jej wkład w życie społeczne, kulturalne i naukowe II RP, Ukraińska emigracja wojskowa i polityczna oraz jej wkład w życie społeczne, kulturalne i naukowe II RP (kuriergalicyjski.com)

Zdjęcia archiwalne: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Spis członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego: wb.1958.018_ev_s.pdf (pbsociety.org.pl)