Grzegorz Honczarenko

Григорій Гончаренко

Transkrypcje nazwiska:

Hryhorii Honcharenko

Zawód / tytuł:

Żołnierz Armii URL, profesor uczelni

Grupa społeczna:

inteligencja, wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

26.11.1899

Data śmierci:

1975

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
PROF. DR GRZEGORZ
HONCZARENKO
1899-1975

DOC. DR HAB. JANINA
HONCZARENKO
1909-1976

AVE MARIA

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Trzy poziome płyty granitowe, pionowa płyta granitowa z napisem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Chorąży Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. W latach 1922-1928 studiował rolnictwo na Politechnice w Pradze. Od 1 marca 1929 r. do 1 listopada 1945 r. pełnił funkcję asystenta oraz kierownika Zakładu Rolniczo-Doświadczalnego w Zemborzycach. Od 1951 r. doktor nauk rolniczych (rozprawa doktorska obroniona w UMCS) i pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Rolny). Współorganizator Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie (od 1 września 1954 r. kierownik Katedry Uprawy Łąk i Pastwisk i prodziekan Wydziału Rolnego), od 1 maja 1958 r. docent, od 12 czerwca 1964 r. profesor nadzwyczajny, a następnie od 15 czerwca 1964 r. prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie (1964-1966). Od 1961 r. kierownik Pracowni Uprawy Łąk w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Szczecinie. W latach 1956-1964 brał udział w naukowych wyjazdach do ZSRR, Bułgarii i Holandii. Od 30 września 1970 r. na emeryturze. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Medalem X-lecie PRL (1955), Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego (1959) oraz innymi odznakami za zasługi w działalności na rzecz nauki i kultury.

Dane cmentarza:

Cmentarz Centralny w Szczecinie

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Szczeciński

Gmina: Szczecin

Miejscowość: Szczecin

Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera 44, rząd 1, grób 35.

Opis cmentarza:

Największy cmentarz w Polsce, a trzeci w Europie, oficjalnie otwarty dnia 6 grudnia 1901. Wzorowany na nekropoliach Hamburga i Wiednia. Obecnie zajmuje powierzchnię: 172,33 hektara. Od założenia cmentarza spoczeło tu ponad 300 tyś. zmarłych. Obecnie jest jednym z najpiękniejszych parków przyrodniczych naszego Miasta. Cmentarz jest zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych.

Źródła:

Kolańczuk A., Ukraińska emigracja wojskowa i polityczna oraz jej wkład w życie społeczne, kulturalne i naukowe II RP, Ukraińska emigracja wojskowa i polityczna oraz jej wkład w życie społeczne, kulturalne i naukowe II RP (kuriergalicyjski.com)

Zdjęcia archiwalne oraz dane biograficzne: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Spis członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego: wb.1958.018_ev_s.pdf (pbsociety.org.pl)