Hawryło Wijtowycz

Гаврило Війтович

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

żołnierz UHA (?)

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

ok. 1919

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Тут
спочиває
Раб Божий
Гаврило Вій
тович кот
рий поляг
ви українсї.
кум наступі
в Забіру [?] спи
і [тато?] спи кращу до
лю сни [?]

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu
spoczywa
Sługa Boży
Hawryło Wij
towycz któ
ry poległ
w ukraińs
kim ataku
w Zaborzu […] śpij
i [tato?] śpij i o lepszym lo
sie snij [?]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Kamienny nagrobek typu bruśnieńskiego z krzyżem i wyrytym napisem.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Prawdopodobnie żołnierz poległy w walce o wolność Ukrainy około 1919 r.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Podlodowie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Łaszczów

Miejscowość: Podlodów

Adres pocztowy: Podlodów


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Nieopodal kaplicy.

Opis cmentarza:

Cmentarz wsi Rzeczyca w Podlodowie.

Źródła:

Analiza językowa transkrypcji: Artur Mielnik.