Illa Czudnenko-Czudny

Ілля Чудненко-Чудний

Transkrypcje nazwiska:

Ілько Чудненко, Ілько Чудненко-Чудний, Illia Chudnenko-Chudnyi

Zawód / tytuł:

porucznik armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

19.7.1897

Data śmierci:

24.10.1960

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Tekst na 2 tablicach:]
ІЛЛЬЯ
ЧУДЕНКО–ЧУДНИ
СКОНЧАЛСА 24.Х. 1960 г.
НА 63 ГОДУ ЖИЗНИ
WIĘZIEŃ OŚWIĘCIMIA NR 156101

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

ILLIA CZUDENKO-CZUDNY
ZMARŁ 24.X.1960 r. W WIEKU 63 LAT
WIĘZIEŃ OŚWIECIMIA NR 156101
Ś.P. MARIA JANISZEWSKA-CZUDNA
ŻYŁA LAT 79 15.12.1980

Rok powstania grobu:

1961

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Opis otoczenia grobu:

Kamienne obramowanie podwójnego grobu wraz z centralnie położoną płytą nagrobną. Po obu stronach płyty nagrobnej posadzony barwinek. W głowach mogiły centralnie krzyż wojskowy a po jego bokach tablice kamienne z inskrypcjami nt. pochowanych tam osób.

Nota biograficzna:

Ur. 19 lipca 1897 r. w powiecie czerkaskim, syn Semena i Marii. W 1915 r. ukończył gimnazjum w Białej Cerkwi. Studiował na Uniwersytecie Kijowskim i Uniwersytecie Warszawskim. Od 1916 r. w armii rosyjskiej; ukończył Szkołę Podchorążych w Taszkiencie. W 1917 r. służył w 429. Ryskim Pułku Piechoty jako pomocnik adiutanta.
Od marca 1918 r. w armii ukraińskiej jako osobisty adiutant wiceministra spraw wojskowych URL Ołeksandra Żukowskiego, następnie dowódcy Wojsk Rezerwowych. Od maja 1919 r. w dyspozycji oddziału specjalnego gen. Pawła Szandruka. W czerwcu tego roku odkomenderowany do Oddziału Prasowego Sztabu Armii. W październiku 1919 r. mianowany oficerem łącznikowym przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego w Warszawie. Od 14 grudnia 1919 r. w Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Nadzwyczajnej Misji Dyplomatycznej w Polsce jako starszy oficer łącznikowy. Po pokoju ryskim, wiosną 1921 r. kontynuował pracę w Komisji Likwidacyjnej (Ukraińskiej Nadzwyczajnej Misji Dyplomatycznej). W 1927 r. ukończył Państwowy Kurs Radiotechniczny w Warszawie. Na emigracji mieszkał w Warszawie, pracował jako księgowy; członek Oddziału Warszawskiego UKC.
W czasie II wojny światowej aresztowany przez Niemców. Od 5 października 1943 r. więzień Auschwitz (nr więźniarski 156101), w 1944 r. przeniesiony został do KL Natzweiler (KL Natzweiler-Struthof). Zm. 24 października 1960 r.
Obok grobu I. Czudnenko-Czudnego znajduje się mogiła jego żony Marii Janiszewskiej-Czudnej (1901-15.12.1980; ukr. Марія Янішевська-Чудна).

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 4 – 13

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002.