Iwan Feszczenko-Czopiwśkyj

Іван Фещенко-Чопівський

Transkrypcje nazwiska:

Ivan Feshchenko-Chopivskyi, Jan Feszczenko-Czopiwski

Zawód / tytuł:

Wicepremier rządu URL, metaloznawca.

Grupa społeczna:

inteligencja, politycy

Miejsce narodzin:

Czopowice

Data narodzin:

20.1.1884

Data śmierci:

2.9.1952

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

PRO MEMORIA
IWAN
FESZCZENKO-CZOPIWSKI
PROF. DR HAB. INŻ. 20.1.1884-1952
ZMARŁ NA ZESŁANIU
В ПАМ’ЯТЬ
ІВАНА ФЕЩЕНКО – ЧОПІВСЬКOГО

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z szarego granitu, pionowa tablica memoratywna z szarego granitu, z wyrytym krzyżem.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Metalurg. Wykształcony w Żytomierzu, Kijowie. Pracował w Briańsku, we Wrocławiu, Kijowie. Od 1917 r. członek Ukraińskiej Partii Socjalistów-Federalistów. Działał w składzie Miejskiej Dumy Kijowa, również jako przewodniczący Obwodowej Dumy Kijowszczyzny. W okresie II–IV 1918 minister przemysłu i handlu Ukraińskiej Republiki Ludowej, III–IV 1919 minister gospodarstwa narodowego, w lutym 1919 wicepremier rządu S. Ostapenki. Później doradca ekonomiczny w poselstwie Ukraińskiej Republiki Ludowej w Bukareszcie (VII 1919–VIII 1920), a następnie przewodniczący Komisji Handlowej Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie i sygnatariusz konwencji ekonomicznej z Polską (X 1920). Od końca 1920 r. w Polsce. Od stycznia 1921 r. działał w został przewodniczącym rządu emigracyjnego URL w Tarnowie. Pracownik szeregu instytucji naukowo-badawczych, autor licznych prac naukowych z dziedziny metalurgii, członek wielu stowarzyszeń. 6 września 1939 r. aresztowany wraz z profesorami krakowskich wyższych uczelni; zwolniony. W 1944 ponownie aresztowany przez gestapo za pomoc pracownikom przymusowym. 14 marca 1945 r. zatrzymany przez NKWD i sądzony przez trybunał wojskowy w Kijowie. Sazany na 10 lat łagru i 5 lat zesłania. Przez cztery lata pracował w fabryce na terenie Republiki Karelo-Fińskiej, po czym przewieziony do łagru Abeź w Republice Komi, w którym zmarł.

Dane cmentarza:

Nadieżdy i Ljub'wi w Sosnowcu

Województwo: Śląskie

Powiat: Katowicki

Gmina: Sosnowiec

Miejscowość: Sosnowiec

Adres pocztowy: Ul. Smutna, 41-214 Sosnowiec


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Po prawej stronie od wejścia, pierwszy rząd.

Opis cmentarza: