Iwan Rybaczewski

Іван Рибачевський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

ks.

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

9.10.1845

Data śmierci:

14.02.1913

Czas pochówku:

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ІОАНЪ
РИБАЧЕВСКІЙ
ПАРОХ
ПОДОМЩИНИ
*9/10 1845 + 14/2 1913
———- * ———-

АЗЪ КЪ ГОСПОДУ
БОГУ СУДІЙ МОЄМУ
ЙДУ СУДИЩУ
ПРЕДСТАТИ І
ОТЪВЪТЪ ТВОРИТИ
О ДЪЛЪХЪ МОЇХЪ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

JOAN
RYBACZEWSKI
PROBOSZCZ
PODEMSZCZYZNY
*9/10 1845 + 14/2 1913
———- * ———-
IDĘ DO PANA BOGA, SĘDZIEGO MEGO, BY STANĄĆ PRZED SĄDEM JEGO I ZDAĆ SPRAWĘ Z CZYNÓW MOICH

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

bruśnieńscy kamieniarze

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Obelisk wapienny z krzyżem. Na krzyżu wyrzeźbiony epitrachelion (element bizantyjskiej szaty liturgicznej). Na obelisku wyryty napis w języku cerkiewnosłowiańskim (z wpływami ukraińskimi). Pod napisem, w kamieniu wyrzeźbiony kielich liturgiczny.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ks. Iwan Rybaczewski (1845-1913). Duchowny UGKC. Urodził się 9 października 1845 r. Ukończył seminarium duchowne i w 1873 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1873-1874 pracował jako kapelan w żeńskim monasterze w Jaworowie. Wkrótce został wykładowcą na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego i w gimnazjum w Stanisławowie (do 1881 r.). Od 1881 r. administrował parafiami w Płazowie, Krakowcu, Lutowiskach, Oleszycach, Brzeźcu, Sulimowie, Liskach (w każdej z nich nie dłużej niż rok). W 1888 r. otrzymał przydział na parafię w Podemszczyźnie, gdzie mieszkał do śmierci 14 lutego 1913 r.
Opracowała: Olga Świdzińska (Wyrij)

Dane cmentarza:

Stary Cmentarz w Podemszczyźnie

Województwo: podkarpackie

Powiat: lubaczowski

Gmina: Horyniec Zdrój

Miejscowość: Podemszczyzna

Adres pocztowy: 37-720 Podemszczyzna


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

cmentarz zapomniany, zarośnięty, nie odbywają się tam „nowe pochówki’. Odnawiany w 2011 roku podczas obozu Wyriju

Źródła:

Подемщина, За межею: українська спадщина, бльоґ громадського об’єднання »Вирій«