Iwan Sippol

Іван Сіпполь

Transkrypcje nazwiska:

Ivan Sippol

Zawód / tytuł:

pułkownik Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

3.3.1861

Data śmierci:

24.1.1922

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[brak]

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Grób nie zachował się.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Absolwent Wileńskiej Szkoły Wojskowej, od sierpnia 1920 r. zastępca naczelnika Sztabu Generalnego Arii Czynnej URL, pułkownik.

Dane cmentarza:

Cmentarz jeńców wojennych i internowanych w Babinie (gm. Strzałkowo)

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Słupecki

Gmina: Strzałkowo

Miejscowość: Babin

Adres pocztowy: działka nr 302307_2.0001.370

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Mogiła w obrębie cmentarza, nie zachowała się.

Opis cmentarza:

Na cmentarzu spoczywają żołnierze z okresu I wojny światowej różnych narodowości, jeńcy bolszewiccy i ukraińscy z lat 1918-1921, internowani żołnierze Wojska Polskiego, łącznie 7300-7600 osób. Cmentarz otoczony betonowym płotem. Brak nagrobków. Teren porośnięty drzewami. Widoczne zarysy mogił indywidualnych i zbiorowych. Brak alejek – z wyjątkiem wyłożonej kostką betonową bramy do pomnika oraz odsłoniętej w 2015 r. pierwotnej drogi od dawnej bramy głównej do pomnika. Napisy na pomniku: Tablica 1. Friedhof der Kriegsgefangenen 1914 – 191 Auch Gestorben für ihr Vaterland. Lagerkommandant Stralkowo Tablica 2. МИРЪ ПРАХУ ВАШЕМУ МЕСТО ВЉЧНАГО УПОКОЕНIЯ РУССКИХЪ ВОИНОВЪ И ИХЪ СОЮЗНИКОВЪ УМЕРШИХЪ НА ЧУЖБИНЉ ВЪ 1914-191 Г. ВОЕННОПЛЉННЫЕ ТОВАРИЩИ ЛАГ. СТРАЛКОВО. W 2015 roku umieszczono krzyż drewniany z napisem „2015” w miejscu, w którym wg jednego z planów stał krzyż drewniany (w ramach Warsztatów Historyczno-Archeologicznych, inicjatorzy: Stowarzyszenie Polska-Wschód oraz młodzież ukraińska z Uniwersytetu im. Grinczenki i Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Kijowa oraz rosyjska z Uniwersytetu z Briańska). Więcej informacji: http://poznan.uw.gov.pl/system/files/karty_ewidencyjne/strzalkowo_-_karta_ewidencyjna_cmentarz_2020.pdf Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 73.

Karta ewidencyjna cmentarza: Microsoft Word – Karta ewidencyjna obiektu grobownictwa wojennego (poznan.uw.gov.pl)

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu