Jan Bułat

Іван Булат

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo, działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Zaleska Wola

Data narodzin:

9.10.1910. lub 8.10.1910.

Data śmierci:

1.3.1977

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
KSIĄDZ KANONIK
JAN BUŁAT
* 08.10.1901 +01.03.1977
DUSZPASTERZ CERKWI
GRECKOKATOLICKIEJ

Б. П.
ОТЕЦЬ КАНОНІК
ІВАН БУЛАТ
* 08.10.1901 + 01.03.1977
ДУШПАСТИР
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta nagrobna z białego marmuru z ustawionym na postumencie krzyżem metalowym. Obok pionowa tablica z czarnego marmuru z inskrypcją.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodzony w Zaleskiej Woli w pow. jarosławskim. Ukończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi, potem pracował jako robotnik. W l. 1921-1926 uczył się w gimnazjum w Przemyślu, po czym wstąpił do tamtejszego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego. Na księdza został wyświęcony w 1930 r. Pracował jako administrator w Łówczycach i Bartnem. Działał jako społecznik, za co w 1939 r. został uwięziony przez władze w Berezie Kartuskiej. Aresztowany w połowie 1947 r. i do grudnia 1948 r. więziony w COP Jaworzno. Po zwolnieniu pracował jako ksiądz i katecheta na Mazurach, m.in. w pow. węgorzewskim i Górówo Ił., także jako duchowny rzymskokatolicki. Początkowo potajemnie, a od 1957 r. oficjalnie odprawiał w obrządku greckokatolickim.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Bartoszycach

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Bartoszyce

Gmina: Bartoszyce

Miejscowość: Bartoszyce

Adres pocztowy: Ul. Kętrzyńska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 225, 226.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt. (archiwalne), Andrzej Sikora.