Jan Chimczenko

Іван Хімченко

Transkrypcje nazwiska:

Iwan Chimczenko, Ivan Khimchenko

Zawód / tytuł:

Oficer Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

7.12.1890

Data śmierci:

29.05.1974

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Jan Chimczenko
Ur. 7.XII.1890 r.
Zm. 29.V.1974
Pokój jego duszy

Ś. P.
Zofia Chimczenko
z d. Zabawska
Ur. 11.V.1898 r.
Zm. 23.VI.1973 r.
Pokój jej duszy

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Poziome płyty lastrykowe z dwiema pionowymi płytami z napisami na czarnych tablicach, między nimi krzyż łaciński.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Podpułkownik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny z wojskowym mauzoleum w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 24, 62-800 Kalisz

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.