Jan Jaremin

Іван Яремин

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Łanczyn

Data narodzin:

8.4.1910.

Data śmierci:

12.5.2007.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
X MITRAT
JAN JAREMIN
8.IV.1910.
WIELKIEGO SERCA I CHARYZMY
DŁUGOLETNI PROBOSZCZ
GREKO-KATOLICKIEJ PARAFII
W PASŁĘKU I ELBLĄGU

В. П.
О МИТРАТ
ІВАН ЯРЕМИН
12.V.2007
ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ ТА ХАРИЗМИ
ДОВГОЛІТНІЙ ПАРОХ
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ
ПАСЛЕНКА ТА ЕЛЬБЛОНГА

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Grób z czarnego granitu. Pionowa tablica inskrypcyjna.

Opis otoczenia grobu:

Kamienne odwodnienie (opaska).

Nota biograficzna:

Urodzony w Łanczynie. W 1932 r. kończył gimnazjum w Kołomyi, w 1936 r. Greckokatolickie Seminarium Duchowne we Lwowie. Wyświęcony w tym samym roku. Wikariusz w Kryłosie (pow. stanisławowski) w latach 1936-1941, a następnie w Grzybowicach Wielkich (1941-1944) i Rajskiem (1944-1947). W czasie akcji „Wisła” aresztowany i osadzony w COP w Jaworznie. Zwolniony w roku następnym. Wyjechał do Górowa Iławeckiego, gdzie bezskutecznie poszukiwał pracy oraz do 1959 r. pełnił posługę w obrządku łacińskim. Potem obsługiwał grekokatolików w Pasłęku (1959-1991) i Elblągu (1974-1991). Od 1976 r. honorowy kanonik greckokatolickiej Kapituły przemyskiej, od 1992 r. mitroforny protojerej, od 1998 r. mitrat. Zmarł w Elblągu.

Dane cmentarza:

Cmentarz ks. Hrynyka w Pasłęku

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Elbląski

Gmina: Pasłęk

Miejscowość: Pasłęk

Adres pocztowy: 14-400, Pasłęk

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor I, Rząd 9, Nr grobu 6.

Opis cmentarza:

Jeden z cmentarzy komunalnych w Pasłęku.

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 234, 235.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt. oraz GROBONET – wyszukiwarka osób pochowanych – Cmentarze komunalne w Pasłęku