Jan Lewczuk

Іван Левчук

Transkrypcje nazwiska:

Ioann Levchuk, Ivan Levchuk

Zawód / tytuł:

Ksiądz prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

3.04.1868

Data śmierci:

29.10.1947

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Да
несмущается
сердце наше

ВѢрите
вЪ Бога
Іоанна 14

АрхіпресбітерЪ
ІоаннЪ ЛевчукЪ
pод. 3 IV 1868 годЪ
сконч. 29 Х 1947 годЪ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Niech
się nie trwoży
serce wasze

Wierzcie w Boga
J 14

Arcyprezbiter
Jan Lewczuk
ur. 3.04.1868 r.
zm. 29.10.1947 r.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma lekko pochylona do przodu płyta z wyrytymi napisami, cytat biblijny wykuty w otwartej księdze ułożonej na ukośnie położonym krzyżu łacińskim, inskrypcja dotycząca zmarłego wykuta w tablicy.

Opis otoczenia grobu:

Nagrobek zlokalizowany na jednym odwodnieniu z takim samym nagrobkiem Nadieżdy Lewczuk, w sąsiedztwie stojącego krzyża na grobie Marii Zaremby.

Nota biograficzna:

Ks. Jan Lewczuk, duchowny prawosławny, działacz religijny. Urodzony 2 kwietnia 1867 r. w Tyszowcach. W 1884 r. ukończył gimnazjum w Hrubieszowie, a w 1890 r. seminarium duchowne w Chełmie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1892 r. W latach 1915-1919 w wyniku bieżeństwa przebywał w Rosji i w Kijowie, gdzie włączył się w organizację ukraińskiego życia religijnego. W czasie okupacji niemieckiej administrator Cerkwi prawosławnej na Chełmszczyźnie i Podlasiu oraz proboszcz soboru Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie. Od 1940 stanął na czele konsystorza chełmsko-podlaskiego. Proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie w latach 1944-1947. Zmarł w Chełmie.

Dane cmentarza:

Cmentarz Prawosławny w Chełmie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Chełmski

Gmina: Chełm

Miejscowość: Chełm

Adres pocztowy: Ul. Lwowska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

C/VIII/23

Opis cmentarza:

Cmentarz położony w sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego przynależącego do rzymskokatolickiej Parafii Rozesłania św. Apostołów w Chełmie.

Źródła:

Гаврилюк Ю. Левчук Іван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=53997 [dostęp 13.09.2021]

https://rozeslanie.pl/cmentarz/ [dostęp 5.11.2021]