Józef Bilewicz

Йосип Білевич

Transkrypcje nazwiska:

Iosyp Bilevych

Zawód / tytuł:

Generał Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Dmytrowo (k. Połocka, gub. witebska)

Data narodzin:

9.10.1866

Data śmierci:

15.10.1942

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś + P
JÓZEF BILEWICZ
*1866 + 15 X 1942

TATIANA ROUBA
*1912 + 6 III 1963

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

lastriko

Opis elementów grobu:

Nagrobek składa się z dwóch części: pionowo ustawionej kwadratowej steli z umieszczoną na niej tablicą inskrypcyjną oraz poziomo ułożonej prostokątnej płyty.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Józef Bilewicz (ukr. Йосип Білевич). Urodzony 9.10.1866 r. we wsi Dmytrowo nieopodal Połocka w gub. witebskiej. Pochodził z rodziny szlacheckiej, był rzymskokatolikiem. Ukończywszy I Moskiewski Korpus Kadetów (1885) oraz III Aleksandrowską Szkołę Wojskową (1887) wszedł w skład III Kaukaskiego Batalionu. Od 26 lipca 1904 r. służył przy polowym szpitalu w Charbyni. W 1906 r. powrócił na służbę do batalionu i w roku 1908 ukończył Oficerską Szkołę Strzelecką. Od 3.03.1918 r. dowódca brygady III pieszej dywizji Armii URL. Od 13.08.1918 r. – pomocnik naczelnika III pieszej dywizji Armii Państwa Ukraińskiego (3-ї пішої дивізії Армії Української Держави). Od 3.01.1919 r. w rezerwie oficerów Czynnej Armii URL. Od 19.03.1919 – dowódca 2 brygady Czynnej Armii URL. Od 1.07.1919 dowódca sztabu załogi Kamieńca Podolskiego, następnie od 16.11.1919 r. w rezerwie oficerów czynnej armii URL. 19.04.1920 r. – na czele Учбового запасного куреня 3-ї Залізної стрілецької дивізії Армії УНР. Umarł 15.10.1942 r. w Krakowie, obok niego we wspólnym grobie spoczęła Tatiana Rouba (1913-1963), która prawdopodobnie była jego córką.

Dane cmentarza:

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Województwo: Małopolskie

Powiat: Krakowski

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Adres pocztowy: Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera LXXV, rząd 13, miejsce 11 (N 50.077159; E 19.949941) )

Opis cmentarza:

Najstarsza nekropolia Krakowa, założona w 1801-2 r. na terenie podmiejskiego wówczas folwarku Bosackiego, w związku z wydanym zakazem pochówków na dotychczas istniejących cmentarzach przykościelnych w obrębie miasta. Teren wykupiły od zakonu Karmelitów Bosych władze austriackie, a koszt urządzenia cmentarza pokryło miasto Kraków i okoliczne gminy. Pierwszy pogrzeb miał miejsce w styczniu 1803r. Apolonii z Lubowieckich Bursikowej, zmarłej 15 I 1803 r. osiemnastoletniej mężatki. Pierwotny grób Bursikowej nie przetrwał, jednak w 1865 r. odpisana została z niego inskrypcja. W styczniu 2003 r., gdy obchodzono 200-lecie założenia nekropolii, odtworzono ową płytę, której poświęcenia dokonał Franciszek Macharski. Nazwa cmentarza pochodzi od nazwy drogi (obecnie ulicy Rakowickiej) wiodącej do odległej o 2 km wsi Rakowice. Cmentarz Rakowicki był kilkakrotnie powiększany (w 1863, 1885 i 1933 r.), a w jego obręb włączono także założony w pobliżu w 1920 cmentarz (wojskowy). Najstarsza część Cmentarza Rakowickiego została rozplanowana w 1839 r. przez znanego architekta Karola Kremera, jako charakterystyczny plan bramy - symbol przejścia od doczesności do wieczności. W centralnym punkcie tego właśnie założenia wzniesiono w latach 1861-62 r. kaplicę (na miejscu wówczas istniejącej drewnianej) p.w. Zmartwychwstania Chrystusa Pana, ufundowaną, a później ofiarowaną miastu przez rodzinę bankierów krakowskich - Ludwika i Annę Helclów. Nekropolia jest miejscem pochówku krakowian, zarówno zwykłych obywateli miasta, jak i tych zasłużonych: twórców kultury, naukowców, przedstawicieli znanych rodów, działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, uczestników ruchów niepodległościowych, powstań, obu wojen światowych i innych. Cmentarz Rakowicki jako pomnik kultury narodowej, miejsce spoczynku wielu zasłużonych osób, a także wartościowy zespół zabytków sztuki nagrobnej, został w 1976 r. decyzją Urzędu Miasta Krakowa wpisany do rejestru zabytków (nr rejestru A-584). Część nagrobków jest dziełem znanych architektów, m.in. Teofila Żebrawskiego, Feliksa Księżarskiego, Sławomira Odrzywolskiego, Jakuba Szczepkowskiego, a także rzeźbiarzy: Tadeusza Błotnickiego, Wacława Szymanowskiego, Karola Hukana i innych. Cmentarz zajmuje powierzchnię prawie 42,18ha, której znajduje się ok. 75 tys. grobów. Wojskowa część cmentarza przy ul. Prandoty została utworzona w 1920 r. na terenie dawnego placu ćwiczeń saperów jako prostokąt podzielony na 10 kwater. Pierwszymi chowanymi tu osobami byli zmarli w wyniku ran lub chorób żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego i członkowie ich rodzin. Znajduje się tam m.in. pomnik żołnierzy Armii Kraków tu pochowanych. Pomnik odsłonięto w 1990 r., trzy lata później złożono przy nim 52 urny z ziemią z pól bitewnych Armii Kraków oraz z Katynia, Ostaszkowa i Miednoje. Odrębne kwatery mają tutaj żołnierze niemieccy. Krakowską młodzież, poległą w latach 1914-1920 upamiętnia pomnik wystawiony w 1926 r. Własną kwaterę mają także żołnierze Armii Czerwonej. Przeniesiono do niej w 1997 r. groby spod Barbakanu. Prostotą założenia wyróżnia się tutaj kwatera lotników brytyjskich. Miejscem najczęściej odwiedzanym jest grób rodziców papieża Jana Pawła II - Emilii z Kaczorowskich i Karola Wojtyły oraz brata papieża - Edmunda Wojtyły. Pobyty Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim i jego modlitwę przy grobie najbliższych upamiętnia odsłonięty w dniu 9 kwietnia 2005 r. pomnik wykonany przez prof. Czesława Dźwigaja, zrealizowany staraniem ZCK. Pomnik został artystycznie odlany w brązie, przedstawia Jana Pawła II z dłońmi trzymającymi różaniec wspartymi na klęczniku. Cyt. za: https://www.zck-krakow.pl/13/graveyards/2/cmentarz_rakowicki

Źródła:

Kolańczuk A., Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina, Przemyśl 2007, s. 112.
Колянчук O., Українські генерали у Польщі. Політичні емігранти у 1920-1939 рр. Біографічний словник, Перемишель, 2009.
Парнікоза I., Раковицький цвинтар, українські поховання.
Тинченко Я., Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921), Книга II, Київ 2011, s. 355.