Jurij Kirkiczenko

Юрій Кіркіченко

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

pułkownik Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

23.11.1877.

Data śmierci:

7.6.1958.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ЮРІЙ САВОВИЧ КІРКІЧЕНКО
23.XI.1877 – 7.VI.1948 [*]

* – data na nagrobku błędna – w trakcie korekty

 

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz granitowy pionowy mały krzyż wojskowy z podstawą, a na nim z wyryty znak tryzuba. Pozioma płyta granitowa z inskrypcją.

Opis otoczenia grobu:

Ogrodzenie z czterech narożnych słupków betonowych połączonych prętem metalowym.

Nota biograficzna:

Przewodniczący Sądu Sztabowego 12. Dywizji Piechoty, Starszy Prokurator Wojskowy Głównego Zarządu Wojskowego armii URL. Starszy konsultant prawny i członek Rady Konsultacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dyrektor Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Państwowego URL w Tarnowie. Od listopada 1920 roku. Mieszkał w Warszawie przy ul. Wyspiańskiego. Był współzałożycielem Ukraińskiego Towarzystwa Pomocy Ukraińskim Studentom Warszawskich Szkół Wyższych. Współpracownik roczników z historii wojska ukraińskiego „Za Derżawnist”. Miał żonę Nonnę (pochowana w sąsiednim grobie).

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 89-4-5

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

Szagała R., Kolańczuk A., Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie, groby ukraińskie, przewodnik, Warszawa 2002.
Zapis w księdze cmentarnej.