Konstanty Daćko

Константин Дацько

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Chodnowice

Data narodzin:

23.8.1903.

Data śmierci:

25.1.1957.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

R. i. P.
REV.
CONSTANTINUS
DAĆKO
PAROCHUS RIT. GR. C.
IN TENETYSKA
*23.VIII.1903
+24.I.1957

 

 

 

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

NIECH SPOCZYWA W POKOJU
WIELEBNY
KONSTANTY
DAĆKO
PROBOSZCZ OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGO
W TENIATYSKACH
*23.VIII.1903
+24.I.1957

 

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Poziome płyty granitowe. Pionowy krzyż łaciński z wyrytym na cokole napisem. Miejsce na zdjęcie. Na krzyżu Pan Jezus oraz wyryty kielich.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie z płyt granitowych i chodnikowych.

Nota biograficzna:

Ur. 23 sierpnia 1903 r. w Chodnowicach (pow. przemyski). Wykształcony w Ukraińskim Gimnazjum Męskim w Przemyślu (matura w 1921 r.) oraz Greckokatolickim Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wyświęcony w 1926 r. Administrator w Radocynie (1926-1929), Czarnorzekach (1929-1931), Łówczycach (1931-1935), proboszcz w Teniatyskach (1935-1946), administrator w Prusiach i Teniatyskach (1946-1947).  Aresztowany w czasie akcji „Wisła” i więziony w PUBP Lubaczów, COP Jaworzno, na Montelupich w Krakowie i Grudziądzu. Zwolniony w 1949 r. Po zwolnieniu przebywał na Dolnym Śląsku i pracował jako wikariusz łaciński w Chojnowie, Kamiennej Górze, Złotoryi, Bolesławcu i Różance.

Dane cmentarza:

Cmentarz rzymskokatolicki w Różance

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Kłodzki

Gmina: Międzylesie

Miejscowość: Różanka

Adres pocztowy: Różanka 15, 53-530 Różanka

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

W pobliżu kościoła.

Opis cmentarza:

Cmentarz przy parafii Wniebowzięcia NMP w Różance.

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 228, 229.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt. (archiwalne), oraz ks. Rafał Masztalerz (zdjęcia grobu).