KWATERA WOJSKA UKRAIŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierze Armii URL, ZURL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Listopad 1918 r. - połowa lipca 1921 r.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

 

[Tablice informacyjne przy wejściu na cmentarz, lewa strona:]

CMENTARZ WOJENNY
KWATERA WOJSKA UKRAIŃSKIEGO

MILITARY CEMETARY
UKRAINIAN ARMY BURIAL PLOT

ВІЙСЬКОВИЙ ЦВИНТАР
ПОХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

W ŁAŃCUCIE, OD LISTOPADA 1918 R. DO LIPCA 1921 R., NA MOCY DECYZJI WŁADZ POLSKI ISTNIAŁY: OBÓZ JENIECKI I OBÓZ INTERNOWANYCH ŻOŁNIERZY ZACHODNIO-UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ I UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ ORAZ UKRAIŃSKA STANICA WOJSKOWA. PO ZAWARCIU PRZEZ SYMONA PETLURĘ UKŁADU SOJUSZNICZEGO Z RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZPOCZĘTO FORMOWANIE UKRAIŃSKICH SIŁ ZBROJNYCH Z BYŁYCH ŻOŁNIERZY ARMII ZURL i URL, W TYM 6-TEJ DYWIZJI SICZOWEJ DOWODZONEJ PRZEZ PŁK. MARKA BEZRUCZKĘ, KTÓRA POD ZAMOŚCIEM, WSPÓLNIE Z ODDZIAŁAMI ARMII POLSKIEJ, ZAGRODZIŁA DROGĘ ARMII KONNEJ S. BUDIONNEGO W JEJ POCHODZIE NA WARSZAWĘ I DALEJ NA PODBÓJ EUROPY. OBRONA ZAMOŚCIA STAŁA SIĘ PRZYKŁADEM HEROIZMU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW WE WSPÓLNEJ WALCE PRZECIWO BOLSZEWICKIEJ ROSJI. Z OKOŁO 30 000 ŻOŁNIERZY UKRAIŃSKICH, PRZEBYWAJĄCYCH W OBOZIE I UKRAIŃSKIEJ STANICY WOJSKOWEJ W ŁAŃCUCIE, PONAD 400 SPOCZYWA W TEJ KWATERZE.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

В ЛАНЦУТІ ВІД ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ ДО ЛИПНЯ 1921 РОКУ ОРГАНІЗОВАНО ТАБІР ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНОГО ВОЇНСТВА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК ТА УКРАЇНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ СТАНИЦЮ. ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ З КОЛИШНІХ ВОЇНІВ АРМІЇ ЗУНР І УНР ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. У ТОМУ ЧИСЛІ 6-Ї СІЧОВОЇ ДИВІЗІЇ ПІД КОМАНДУВАННЯМ ПОЛК. МАРКА БЕЗРУЧКА, ЯКА СПІЛЬНО ІЗ ЗАГОНАМИ ПОЛЬСЬКОЇ АРМІЇ ЗУПИНИЛА ПІД ЗАМОСТЄМ КІННУ АРМІЮ С. БУДЬОННОГО, ЩО ПРЯМУВАЛА НА ВАРШАВУ І ДАЛІ НА ЗАХІД, ЩОБ ЗАВОЙОВУВАТИ ЄВРОПУ. ЦЕ БУВ НАГЛЯДНИЙ ПРИКЛАД ГЕРОЇЗМУ ПОЛЯКІВ Й УКРАЇНЦІВ У ЧАС СПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ З БІЛЬШОВИЦЬКОЮ РОСІЄЮ. З 30 000 УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ В ТАБОРІ І УКРАЇНСКІЙ ВІЙСЬКОВIЇ СТАНИЦІ У ЛАНЬЦУТІ, БІЛЬШЕ 400 ТУТ СПОЧИВАЄ.

ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ.

IN ŁAŃCUT FROM NOVEMBER 1918 TO JULY 1921, POLISH GOVERNMENT OPERATED A CAMP FOR CAPTIVES AND PRISONERS OF WAR FROM THE WEST UKRAINIAN AND UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLICS AND UKRAINIAN MILITARY GARNISSON. AFTER SYMON PETLIURA HAD SIGNED AN ALLIANCE WITH POLAND, SOLDIERS OF WUPR AND UPR WERE DRAFTED TO THE UKRAINIAN ARMY. AMONG THE FORMED UNITS WAS THE 6TH SICH RIFLE DIVISION COMMANDED BY COLONEL MARKO BEZRUCHKO. TOGETHER WITH THE POLISH ARMY, AT THE BATTLE OF ZAMOŚĆ THEY STOPPED BUDYONNY’S CAVALRY ARMY HEADING TO CONQUER WARSAW AND THEN — WESTERN EUROPE. IT WAS A REMARKABLE EXAMPLE OF HEROIC COOPERATION BETWEEN POLAND AND UKRAINE IN THE STRUGGLE AGAINST BOLSHEVIK RUSSIA.

OF ABOUT 30 000 UKRAINIAN SOLDERS FROM LANCUT CAMP AND UKRAINIAN MILITARY GARRISON, MORE THAN 400 ARE RESTING IN THIS GRAVE.

LEST WE FORGET.

[Prawa strona:]

CMENTARZ WOJENNY
KWATERA WOJSKA POLSKIEGO

MILITARY CEMETARY
POLISH ARMY BURIAL PLOT

ВІЙСЬКОВИЙ ЦВИНТАР
ПОХОВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКА

___________________________________________________________

[Pomnik:]

ВІРНИМ
СИНАМ УКРАЇНИ –
СТАРШИНИ

WIERNYM SYNOM
UKRAINY – OFICEROWIE

_________________________________________________________

[Tablica memorialna:]

W TYM MIEJSCU POCHOWANO PONAD 400 ŻOŁNIERZY
ZMARŁYCH W OBOZIE I UKRAIŃSKIEJ STANICY WOJSKOWEJ W ŁAŃCUCIE
OD LISTOPADA 1918 ROKU DO POŁOWY LIPCA 1921 ROKU

ŻOŁNIERZE ARMII ZURL i URL

Andrejczuk Iwan, Andrejczuk Pawło, Andrejczuk Wasyl, Andrusiak Wasyl, Andrusyszyn Hryćko, Bachniuk Dmytro, Bałanowśkyj Iwan, Bałut Petro, Barabasz Tychin, Baratowycz Andrij, Bas Pawło, Bas Władysław, Basarab Stanisław, Basiuk Afanasij, Bazylak Mychajło, Bezpaluk Dmytro, Biblij Dmytro, Biłećkyj Andrij, Biłećkyj Mykoła, Błachy Mykoła, Błaszko Jurko, Bodnar Dominik, Bojaniwśkyj Iwan, Bojarczuk Hnat, Bojczuk Pawło, Bondar Iwan, Brede Iwan, Brol Teodor, Brylak Josyp, Bułka Iwan, Bursztynśkyj Władysław, Buryłow Hryhir, Bus Chrysto, Bystrow Andrij, Cap Mychajło, Cebro Iwan, Charkewycz Petro, Chmorok Prokop, Chołewa Semen, Chruszcz Iwan, Chudiak Dmytro, Cichura Mychajło, Cisek Edward, Cyhan Stepan, Czerenciw Wołodymyr, Czinczura Andrij, Czormonos Iwan, Czornodolśkyj Josafat, Czornyj Iwan, Czubaj Kuźma, Czuryn Dmytro, Czyż Josyp, Danchyj Stefan, Danylak Pawło, Danyliw Stepan, Daryczej Mykoła, Dechtiar Tychon, Demjanow Onufrij, Demko Fedir, Dereniowśkyj Iwan, Diaczuk Andrij, Ditmar Jefrem, Dmytriw Petro, Dmytryszyn Anton, Dnistrianśkyj Ilko, Dobylak Wasyl, Drejer Adam, Drowniuk Jurko, Dubiw Antin, Dudar Fed, Dudarenko Adolf, Dynyłenko Arsentij, Dziuła Mychajło, Farbysz Josyp, Fedorenko Wasyl, Fedoriw Dmytro, Fedoriw Ihnatij, Ferenczuk Ołeksa, Fitio Pyłyp, Fitiunyk Petro, Fretiak Iwan, Fric Karło, Garba Ilko, Gewnisz Wasyl, Hałuszczak Wasyl, Hałyćkyj Dmytro, Harasym Fedir, Harasymjuk Jurko, Harasymowycz Zygmunt, Harbuz Foma, Hawryszczak Sydor, Hewnycz Wasyl, Hodkowśkyj Iwan, Hodyma Petro, Hołysz Iwan, Horłenko Stefan, Horpynycz Semen, Hrabodij Iwan, Hrycaniuk Kostiantyn, Hryciuk Wasyl, Hryhalacas Josyp, Hryjmowycz Iwan, Hrymyszyn Stefan, Hryniszak Dmytro, Hryńczuk Iwan, Hudyna Stepan, Hulak Josyp, Humeniuk Iwan, Husiadczyj Iwan, Iwanow Iwan, Iwaszkewycz Iwan, Jackiw Petro, Jacurak Stepan, Jacynek Władyław, Jakymczuk Kłymentij, Janiczko Mychajło, Jaworśkyj Iwan, Jefyneć Iwan, Jucha Josyp, Jurkiw Jurko, Jurkowśkyj Myron, Jużda Antin, Kaban Petro, Kardasz Iwan, Kardasz Wasyl, Kaszwic Tymofij, Kazymyrczuk Walerjan, Kinasz Fedko, Kisera Josyp, Kitrenko Fedij, Kiwała Franciszek, Kłapkiw Wasyl, Kłoczko Karpo, Kłymenko Petro, Knychenyćkyj Iwan, Kobłowśkyj Petro, Kochmat Seńko, Kołomyjeć Pyłyp, Kołos Mychajło, Komar Mykoła, Konstrunkewycz Teodor, Koprowśkyj Hryć, Kopylczuk Mychajło, Kordećkyj Ołeksa, Kosowśkyj Maksym, Kost Mykoła, Kostiuk Anton, Kostiuk Mychajło, Kostiukewycz Charyton, Kostyk Jakiw, Kotełeneć Jakym, Koteneć Iwan, Kotormus Dmytro, Kotowśkyj Iwan, Kowal Jakiw, Kowałenko Iwan, Kowerka Pawło, Kozak Mychajło, Kozak Pawło, Koziak Jakym, Koziarśkyj Wasyl, Kożuszok Jurko, Krasylnyk Iwan, Krawczenko Demian, Krawczuk Jehor, Krawczuk Josyp, Kraweć Hryńko, Kruk Wasyl, Krymolizyn Mychajło, Krynijuk Ilwester, Krywoberyj Josyp, Kryżaniwśkyj Ilko, Kucharczuk Mykoła, Kuchta Senofor, Kurij Anton, Kurohola Nykyfor, Kuryka Pawło, Kuszenyćkyj Iwan, Kwasniuk Prokip, Kwik Mykoła, Kyryczenko Łewko, Kyryło Mychajło, Kysłycznyj Mykoła, Lwowśkyj, Łemyk Petro, Łewczenko Serhij, Łewyćkyj Iwan, Łuciw Dmytro, Łukan Jurko, Łynuk Iwan, Łysyczak Mychajło, Łytwyn Hryć, Łytwyn Ludowyk, Maceniuk Wasyl, Macihora Andrij, Maciuch Iwan, Maćkewycz Mykoła, Maksymciw Ananij, Maksymenko Andrij, Maksymenko Rustafij, Makuch Iwan, Małanyk Pańko, Małanyk Tymko, Małaszak Wołodymyr, Małuch Iwan, Mandrycz Mychajło, Marjanczuk Wasyl, Masijczuk Feofan, Matwijiszyn Mychajło, Melnyk Petro, Mełenczuk K., Moraczewśkyj Mykoła, Moroz Fedko, Moroz Kostiantyn, Muraszkin Serhij, Muryn Andrij, Musijewśkyj Josyp, Mychajlak Iwan, Mychajłenko Juchym, Mychajłow Kyryło, Mychalczuk Wasyl, Myśko Mychajło, Nakonecznyj Hawryło, Nakonecznyj Teodor, Nawroćkyj Iwan, Nerpaluk Dmytro, Niczyporuk Kotenek, Nowochatnyj Jakiw, Nowosotnyj Tymko, Nowotarśkyj Tytus, Nowyćkyj Antin, Nyżnyk Josyp, Nyżnyk Jurij, Olicher Toma, Ołeksijew Wasyl, Ołenciuk Ołeksa, Ołenciw Ołeksa, Onyśkiw Mykoła, Osadczuk Hryhorij, Oskobojnyk Jewstachij, Ostafijczyk Mychajło, Oszniak Wołodymyr, Pałamarczuk Fiłaret, Panasiuk Ołeksandr, Panczuk Aksentij, Pańczuk Petro, Partyka Mychajło, Pasławśkyj Mychajło, Paszczenko Łuka, Pawlikowśka Tamara, Pawluk Hryćko, Peberczyc Iwan, Perepełycia Mykoła, Petrow Jelisej, Picko Wasyl, Piddubnyj Ołeksandr, Pidlisnyj Petro, Pikuj Prokip, Piwtorak Wasyl, Pobierczyc Iwan, Poborczyk Wasyl, Podfihornyj Dmytro, Pohoriłeć Petro, Pokilczenko Wasyl, Polowyj Nykyfor, Polucha Stefan, Pomajbo Stanisław, Ponomarczuk Jakub, Popowycz Ilko, Popowycz Prokop, Potycz Jakiw, Powarczuk Mychajło, Prokopiw Dmytro, Prokopowycz., Prysiażniuk Hryć, Pryszlak Teodor, Pudoła Dmytro, Pyłypiw Jurko, Pyłypiw Jurko, Pyłypiw Mychajło, Pymon Łuka, Pyndyk Petro, Radzijewśkyj Wołodymyr, Ratusznyj Petro, Rodij Hryćko, Romanczenko Serhij, Roszkiw Wasyl, Rowenśkyj Łeonid, Rubaćko Wołodymyr, Rudiak Iwan, Rusynyk Semko, Rużyła Ilko, Ryszko Jan, Ryszko Mychajło, Saczenko Petro, Saluk Hryńko, Sanoćkyj Marko, Sarakun Mykoła, Satanewycz Ołeksandr, Satowurak Iwan, Sawkiw Marianna, Sawyćkyj Iwan, Sawyćkyj Roksilus, Sawyćkyj Wasyl, Semczyszyn Petro, Seneta Ołeksa, Seramjuk Łuka, Sereda Dmytro, Serwatka Iwan, Sikało Wasyl, Skalczuk Pawło, Skibczak Kornij, Skibinśkyj Stefan, Skip Mychajło, Skorobruch Onufrij, Skotar Mychajło, Skowron Kyryło, Skybinśkyj Anafazij, Słućkyj Wasyl, Sołećkyj Mychajło, Soroka Serhij, Soroka Stepan, Soroklit Stefan, Stanymyr Wołodymyr, Stefaniuk Roman, Stelmach Iwan, Stelmach Stanisław, Stormach Iwan, Stroćkyj Roman, Strot Ołeksandr, Struk Teodor, Suchodolśkyj Petro, Swobodnyj Wawryk, Syniarśkyj Osyp, Synokobel Mykoła, Synsajło Łew, Synycia Mykoła, Szafaluk Martyn, Szebycz Mykoła, Szewczenko Serhij, Szewczenko Warfolomij, Szneltyka Petro, Szpyk Afanas, Szumyk Onufrij, Szut Porfyrij, Szutiak Hryhorij, Szweć Dmytro, Szweć Hryhorij, Szweć Iwan, Szybkowśkyj Mychajło, Szydełko Władysław, Szymenko Robert, Szynkaruk Pyłyp, Szypkowśkyj Mychajło, Tarasow Mykoła, Tataruk Anton, Tesluk Mykoła, Tkacz Adam, Trapelznykiw Teodor, Troćko Trochym, Turczyn Fedko, Tyszkiw Mychajło, Ulіaniw Mychajło, Uwarow Ołeksandr, Wakuluk Mychajło, Walczewśkyj Mykoła, Wasiuk Mykoła, Wasyliw Mykoła, Wasyłeć Jakiw, Wasyłyszyn Florian, Waszczewśkyj Franciszek, Wdowycz Mychajło, Wenger Stepan, Wiszniowśkyj Petro, Wjaszczuk Maksym, Wojcechowśkyj Anton, Wojtkiw Mychajło, Wołoszczuk Hawryło, Wołoszczuk Maksym, Woroszyluk Fedir, Wowk Iwan, Wowk Jacko, Wynnyczak Pyłyp, Zabłoćkyj Mychajło, Zacharczuk Jow, Zacharyj Mychajło, Zajeć Ołeksa, Zalićkyj Iwan, Załucha Mychajło, Zamojśkyj Teodor, Zasiekin Kłym, Zatoćkyj Fed, Zwynok Leontij, Zwynokura Leontij, Żuk Ołeksandr, Żukowśkyj Feliks, Żurawczuk Konrad

ŻOŁNIERZE WP Z KOMENDATURY OBOZU

Dziurzyński Stefan, Farbisz Józef, Fida Gustaw, Jaworski Jan, Kluz Stanisław, Marciniak Walenty, Mendel Antoni, Szara Józef, Stachowski Kazimierz, Szpilma Jerzy, Wurzel Isaak, Ziaja Władysław, Zieliński Jan.

ŻOŁNIERZE ARMII WŁOSKIEJ

Sala Guiseppe

__________________________________________________________

[Tablica S. Petlury:]

„JEDYNIE WALKĄ,
UPARTĄ I BEZKOMPROMISOWĄ,
POKAZALIŚMY ŚWIATU,
ŻE UKRAINA JEST, ŻE JEJ LUD ŻYJE
I WALCZY ZA SWOJE PRAWO,
ZA WOLNOŚĆ I PAŃSTWOWĄ NIEZALEŻNOŚĆ”
SYMON PETLURA

SYMON PETLURA
ATAMAN GŁÓWNY
ARMII URL
(1879-1926)

TABLICA MEMORIALNA
NA ODZNACZENIE 90-LECIA OD CZASU
POBYTU W ŁAŃCUCIE ATAMANA
GŁÓWNEGO SYMONA PETLURY ARMII YRL SYMONA PETLURY

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

 

[Інформаційні дошки у входа на цвинтар, ліворуч:]

CMENTARZ WOJENNY
KWATERA WOJSKA UKRAIŃSKIEGO

MILITARY CEMETARY
UKRAINIAN ARMY BURIAL PLOT

ВІЙСЬКОВИЙ ЦВИНТАР
ПОХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

W ŁAŃCUCIE, OD LISTOPADA 1918 R. DO LIPCA 1921 R., NA MOCY DECYZJI WŁADZ POLSKI ISTNIAŁY: OBÓZ JENIECKI I OBÓZ INTERNOWANYCH ŻOŁNIERZY ZACHODNIO-UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ I UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ ORAZ UKRAIŃSKA STANICA WOJSKOWA. PO ZAWARCIU PRZEZ SYMONA PETLURĘ UKŁADU SOJUSZNICZEGO Z RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZPOCZĘTO FORMOWANIE UKRAIŃSKICH SIŁ ZBROJNYCH Z BYŁYCH ŻOŁNIERZY ARMII ZURL i URL, W TYM 6-TEJ DYWIZJI SICZOWEJ DOWODZONEJ PRZEZ PŁK. MARKA BEZRUCZKĘ, KTÓRA POD ZAMOŚCIEM, WSPÓLNIE Z ODDZIAŁAMI ARMII POLSKIEJ, ZAGRODZIŁA DROGĘ ARMII KONNEJ S. BUDIONNEGO W JEJ POCHODZIE NA WARSZAWĘ I DALEJ NA PODBÓJ EUROPY. OBRONA ZAMOŚCIA STAŁA SIĘ PRZYKŁADEM HEROIZMU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW WE WSPÓLNEJ WALCE PRZECIWO BOLSZEWICKIEJ ROSJI. Z OKOŁO 30 000 ŻOŁNIERZY UKRAIŃSKICH, PRZEBYWAJĄCYCH W OBOZIE I UKRAIŃSKIEJ STANICY WOJSKOWEJ W ŁAŃCUCIE, PONAD 400 SPOCZYWA W TEJ KWATERZE.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

В ЛАНЦУТІ ВІД ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ ДО ЛИПНЯ 1921 РОКУ ОРГАНІЗОВАНО ТАБІР ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНОГО ВОЇНСТВА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК ТА УКРАЇНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ СТАНИЦЮ. ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ З КОЛИШНІХ ВОЇНІВ АРМІЇ ЗУНР І УНР ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. У ТОМУ ЧИСЛІ 6-Ї СІЧОВОЇ ДИВІЗІЇ ПІД КОМАНДУВАННЯМ ПОЛК. МАРКА БЕЗРУЧКА, ЯКА СПІЛЬНО ІЗ ЗАГОНАМИ ПОЛЬСЬКОЇ АРМІЇ ЗУПИНИЛА ПІД ЗАМОСТЄМ КІННУ АРМІЮ С. БУДЬОННОГО, ЩО ПРЯМУВАЛА НА ВАРШАВУ І ДАЛІ НА ЗАХІД, ЩОБ ЗАВОЙОВУВАТИ ЄВРОПУ. ЦЕ БУВ НАГЛЯДНИЙ ПРИКЛАД ГЕРОЇЗМУ ПОЛЯКІВ Й УКРАЇНЦІВ У ЧАС СПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ З БІЛЬШОВИЦЬКОЮ РОСІЄЮ. З 30 000 УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ В ТАБОРІ І УКРАЇНСКІЙ ВІЙСЬКОВIЇ СТАНИЦІ У ЛАНЬЦУТІ, БІЛЬШЕ 400 ТУТ СПОЧИВАЄ.

ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ.

IN ŁAŃCUT FROM NOVEMBER 1918 TO JULY 1921, POLISH GOVERNMENT OPERATED A CAMP FOR CAPTIVES AND PRISONERS OF WAR FROM THE WEST UKRAINIAN AND UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLICS AND UKRAINIAN MILITARY GARNISSON. AFTER SYMON PETLIURA HAD SIGNED AN ALLIANCE WITH POLAND, SOLDIERS OF WUPR AND UPR WERE DRAFTED TO THE UKRAINIAN ARMY. AMONG THE FORMED UNITS WAS THE 6TH SICH RIFLE DIVISION COMMANDED BY COLONEL MARKO BEZRUCHKO. TOGETHER WITH THE POLISH ARMY, AT THE BATTLE OF ZAMOŚĆ THEY STOPPED BUDYONNY’S CAVALRY ARMY HEADING TO CONQUER WARSAW AND THEN — WESTERN EUROPE. IT WAS A REMARKABLE EXAMPLE OF HEROIC COOPERATION BETWEEN POLAND AND UKRAINE IN THE STRUGGLE AGAINST BOLSHEVIK RUSSIA.

OF ABOUT 30 000 UKRAINIAN SOLDERS FROM LANCUT CAMP AND UKRAINIAN MILITARY GARRISON, MORE THAN 400 ARE RESTING IN THIS GRAVE.

LEST WE FORGET.

[Праворуч:]

CMENTARZ WOJENNY
KWATERA WOJSKA POLSKIEGO

MILITARY CEMETARY
POLISH ARMY BURIAL PLOT

ВІЙСЬКОВИЙ ЦВИНТАР
ПОХОВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКА

___________________________________________________________

[Пам’ятник:]

ВІРНИМ
СИНАМ УКРАЇНИ –
СТАРШИНИ

WIERNYM SYNOM
UKRAINY – OFICEROWIE

___________________________________________________________

[Меморіальна дошка:]

ТУТ ПОХОРОНЕНО ПОНАД 400 ВОЇНІВ,
ЯКІ ПОМЕРЛИ У ТАБОРІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ СТАНИЦІ У ЛАНЬЦУТІ
ВІД ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ ДО СЕРЕДИНИ ЛИПНЯ 1921 РОКУ

ВОЇНИ АРМІЇ ЗУНР І УНР

Андрейчук Василь, Андрейчук Іван, Андрейчук Павло, Андрусишин Грицько, Андрусяк Василь, Базиляк Михайло, Балановський Іван, Балут Петро, Барабаш Тихін, Баратович Андрій, Бас Владислав, Бас Павло, Басараб Станіслав, Басюк Афанасій, Бахнюк Дмитро, Безпалюк Дмитро, Бистров Андрій, Біблій Дмитро, Білецький Андрій, Білецький Микола, Блахи Микола, Блашко Юрко, Боднар Домінік, Бойчук Павло, Бондар Іван, Боянівський Іван, Боярчук Гнат, Бреде Іван, Бриляк Йосип, Броль Теодор, Булка Іван, Бурилов Григір, Бурштинський Владислав, Бус Христо, В’ящук Максим, Вакулюк Михайло, Вальчевський Микола, Василець Яків, Василишин Флоріян, Василів Микола, Васюк Микола, Ващевський Францішек, Вдович Михайло, Венґер Степан, Винничак Пилип, Вішньовський Петро, Вовк Яцко, Вовк Іван, Войтків Михайло, Войцеховський Антон, Волощук Гаврило, Волощук Максим, Ворошилюк Федір, Гаврищак Сидор, Галицький Дмитро, Галущак Василь, Гарасим Федір, Гарасим’юк Юрко, Гарасимович Зигмунт, Гарбуз Фома, Гевнич Василь, Годима Петро, Годковський Іван, Голиш Іван, Горленко Стефан, Горпинич Семен, Грабодій Іван, Григаляцас Йосип, Гриймович Іван, Гримишин Стефан, Гринішак Дмитро, Гриньчук Іван, Грицанюк Костянтин, Грицюк Василь, Гудина Степан, Гуляк Йосип, Гуменюк Іван, Гусядчий Іван, Ґарба Ілько, Ґевніш Василь, Данилів Степан, Даниляк Павло, Данхий Стефан, Даричей Микола, Дем’янов Онуфрій, Демко Федір, Дереньовський Іван, Дехтяр Тихон, Дзюла Михайло, Диниленко Арсентій, Дітмар Єфрем, Дмитришин Антон, Дмитрів Петро, Дністрянський Ілько, Добиляк Василь, Дреєр Адам, Дровнюк Юрко, Дубів Aнтін, Дудар Федь, Дударенко Адольф, Дячук Андрій, Єфинець Іван, Жук Олександр, Жуковський Фелікс, Журавчук Конрад, Заблоцький Михайло, Заєць Олекса, Заліцький Іван, Залуха Михайлo, Замойський Теодор, Засєкін Клим, Затоцький Федь, Захарий Михайло, Захарчук Йов, Звинок Леонтій, Звинокура Леонтій, Іванов Іван, Івашкевич Іван, Кабан Петро, Казимирчук Валер’ян, Кардаш Василь, Кардаш Іван, Кашвіц Тимофій, Кваснюк Прокіп, Квік Микола, Кирило Михайло, Кириченко Левко, Кисличний Микола, Ківала Францішек, Кінаш Федько, Кісера Йосип, Кітренко Федій, Клапків Василь, Клименко Петро, Клочко Карпо, Книхеницький Іван, Кобльовський Петро, Коваленко Іван, Коваль Яків, Коверка Павло, Кожушок Юрко, Козак Михайло, Козак Павло, Козяк Яким, Козярський Василь, Коломиєць Пилип, Колос Михайло, Комар Микола, Констрункевич Теодор, Копильчук Михайло, Копровський Гриць, Кордецький Олекса, Косовський Максим, Костик Яків, Кость Микола, Костюк Антон, Костюк Михайло, Костюкевич Харитон, Котеленець Яким, Котенець Іван, Котовський Іван, Котормус Дмитро, Кохмат Сенько, Кравець Гринько, Кравченко Дем’ян, Кравчук Єгор, Кравчук Йосип, Красильник Іван, Кривоберий Йосип, Крижанівський Ілько, Кримолізин Михайло, Криніюк Ільвестер, Крук Василь, Курика Павло, Курій Антон, Куроголя Никифор, Кухарчук Микола, Кухта Сенофор, Кушеницький Іван, Левицький Іван, Левченко Сергій, Лемик Петро, Линук Іван, Лисичак Михайло, Литвин Гриць, Литвин Людовик, Лукан Юрко, Луців Дмитро, Львовський, Максименко Андрій, Максименко Рустафій, Максимців Ананій, Макух Іван, Маланик Панько, Маланик Тимко, Малашак Володимир, Малух Іван, Мандрич Михайло, Мар’янчук Василь, Масійчук Феофан, Матвіїшин Михайло, Маценюк Василь, Мацігора Андрій, Мацькевич Микола, Мацюх Іван, Меленчук К., Мельник Петро, Мисько Михайло, Михайленко Юхим, Михайлов Кирило, Михайляк Іван, Михальчук Василь, Морачевський Микола, Мороз Костянтин, Мороз Федько, Мурашкін Сергій, Мурин Андрій, Мусієвський Йосип, Навроцький Іван, Наконечний Гаврило, Наконечний Теодор, Нерпалюк Дмитро, Нижник Йосип, Нижник Юрій, Нічипорук Котенек, Новицький Антін, Новосотний Тимко, Новотарський Титус, Новохатний Яків, Олексієв Василь, Оленців Олекса, Оленцюк Олекса, Оліхер Тома, Ониськів Микола, Осадчук Григорій, Оскобойник Євстахій, Остафійчик Михайло, Ошняк Володимир, Павліковська Тамара, Павлюк Грицько, Паламарчук Філарет, Панасюк Олександр, Панчук Аксентій, Паньчук Петро, Партика Михайло, Паславський Михайло, Пащенко Лука, Пеберчиц Іван, Перепелиця Микола, Петров Єлісей, Пилипів Юрко, Пилипів Михайло, Пилипів Юрко, Пимон Лука, Пиндик Петро, Півторак Василь, Піддубний Олександр, Підлісний Петро, Пікуй Прокіп, Піцко Василь, Побєрчиц Іван, Поборчик Василь, Поварчук Михайло, Погорілець Петро, Подфігорний Дмитро, Покільченко Василь, Польовий Никифор, Полюха Стефан, Помайбо Станіслав, Пономарчук Якуб, Попович Ілько, Попович Прокоп, Потич Яків, Присяжнюк Гриць, Пришляк Теодор, Прокопів Дмитро, Прокопович., Пудола Дмитро, Радзієвський Володимир, Ратушний Петро, Ришко Михайло, Ришко Ян, Ровенський Леонід, Родій Грицько, Романченко Сергій, Рошків Василь, Рубацько Володимир, Рудяк Іван, Ружила Ілько, Русиник Семко, Савицький Василь, Савицький Іван, Савицький Роксілюс, Савків Марянна, Салюк Гринько, Саноцький Марко, Саракун Микола, Сатаневич Олександр, Сатовурак Іван, Саченко Петро, Свободний Ваврик, Семчишин Петро, Сенета Олекса, Серам’юк Лука, Серватка Іван, Середа Дмитро, Синиця Микола, Синокобель Микола, Синсайло Лев, Синярський Осип, Сікало Василь, Скальчук Павло, Скибінський Анафазій, Скібінський Стефан, Скібчак Корній, Скіп Михайло, Сковрон Кирило, Скоробрух Онуфрій, Скотар Михайло, Слуцький Василь, Солецький Михайло, Сорока Сергій, Сорокa Степан, Сороколіт Стефан, Станимир Володимир, Стельмах Станіслав, Стельмах Іван, Стефанюк Роман, Стормах Іван, Строт Олександр, Строцький Роман, Струк Теодор, Суходольський Петро, Тарасов Микола, Татарук Антон, Теслюк Микола, Тишків Михайло, Ткач Адам, Трапельзників Теодор, Троцько Трохим, Турчин Федько, Уваров Олександр, Ульянів Михайло, Фарбиш Йосип, Федоренко Василь, Федорів Дмитро, Федорів Ігнатій, Ференчук Олекса, Фітьо Пилип, Фітюник Петро, Фретяк Іван, Фріц Карло, Харкевич Петро, Хморок Прокоп, Холева Семен, Хрущ Іван, Худяк Дмитро, Цап Михайло, Цебро Іван, Циган Степан, Цісек Едвард, Ціхура Михайло, Черенців Володимир, Чиж Йосип, Чінчура Андрій, Чормонос Іван, Чорний Іван, Чорнодольський Йосафат, Чубай Кузьма, Чурин Дмитро, Шафалюк Мартин, Швець Григорій, Швець Дмитро, Швець Іван, Шебич Микола, Шевченко Варфоломій, Шевченко Сергій, Шибковський Михайло, Шиделко Владислав, Шименко Роберт, Шинкарук Пилип, Шипковський Михайло, Шнельтика Петро, Шпик Афанас, Шумик Онуфрій, Шут Порфирій, Шутяк Григорій, Южда Антін, Юрків Юрко, Юрковський Мирон, Юха Йосип, Яворський Іван, Якимчук Климентій, Янічко Михайло, Яцинек Владислав, Яцків Петро, Яцурак Степан.

ВОЇНИ ВП З КОМЕНДАНТУРИ ТАБОРУ

Dziurzyński Stefan, Farbisz Józef, Fida Gustaw, Jaworski Jan, Kluz Stanisław, Marciniak Walenty, Mendel Antoni, Szara Józef, Stachowski Kazimierz, Szpilma Jerzy, Wurzel Isaak, Ziaja Władysław, Zieliński Jan.

ВОЇНИ ІТАЛІЙСЬКОЇ АРМІЇ

Sala Guiseppe

___________________________________________________________

[Дошка С. Петлюри:]

„ЄДИНОЮ БОРОТЬБОЮ,
ВПЕРТОЮ І БЕЗКОМПРОМІСНОЮ,
МИ ПОКАЗАЛИ СВІТОВІ,
ЩО УКРАЇНА Є, ЩО ЇЇ НАРОД ЖИВЕ
Й БОРЕТСЯ ЗА СВОЄ ПРАВО,
ЗА СВОБОДУ
І ДЕРЖАВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.”
СИМОН ПЕТЛЮРА

СИМОН ПЕТЛЮРА
ГОЛОВНИЙ ОТАМАН
АРМІЇ УНР
(1879-1926)

ПРОПАМЯТНА ТАБЛИЦЯ
НА ВІДЗНАЧЕННЯ 90-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ
ПЕРЕБУВАННЯ В ЛАНЦУТІ ГОЛОВНОГО
ОТАМАНА АРМІЇ УНР СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Jarosław Giemza

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Krzyże kamienne. Główny pomnik z krzyżem. Oddzielne upamiętnienie poświęcone S. Petlurze.

Opis otoczenia grobu:

Kostka brukowa, trawnik, mur.

Nota biograficzna:

Czterystu żołnierzy armii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w obozie w Łańcucie.

Dane cmentarza:

Kwatera Wojska Ukraińskiego w Łańcucie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Łańcucki

Gmina: Łańcut

Miejscowość: Łańcut

Adres pocztowy: ul. Wszystkich Świętych, 37-100 Łańcut

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 4740/3, obręb 0001- Łańcut; jednostka ewidencyjna 181001_1 - Łańcut

Opis cmentarza:

Kwatera w obrębie cmentarza miejskiego. Powstała z połączenia pochówków żołnierzy ukraińskich znajdujących się na cmentarzu miejskim oraz ekshumowanych w 1927 r. z cmentarza obozowego (obecnie ul. Armii Krajowej). W 1920 r. na cmentarzu zbudowano pomnik "Wiernym synom Ukrainy" (poświęcony w 1921 r., remontowany w 1938 r., zniszczony w l. 50.). Zgodnie z koncepcją Jarosława Giemzy w 2012 r. rozpoczęto rekonstrukcję pomnika oraz cmentarza we współpracy ze ZUwP, Ambasadą UA, UM Łańcut oraz ROPWiM. Odsłonięcie odbyło się w 2020 r.

Źródła:

Obóz internowanych żołnierzy ukraińskich w Łańcucie 1919-1921. Cmentarz miejski w Łańcucie i kwatera wojskowa. Propozycja restytucji i upamiętnienia ukraińskich żołnierzy pochowanych na terenie kwatery wojskowej cmentarza miejskiego w Łańcucie, opr. J. Giemza, współpr. W. Ałeksandrowycz, Łańcut 2002.

J. Giemza, W 100 rocznicę bitw: warszawskiej i zamojskiej, „Łańcucki Biuletyn Miejski”, nr 82/2020, s. 8-9.

Projekt budowlany. Przebudowa kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie, lipiec 2019.

Materiały Pana Jarosława Giemzy.

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Miasta Łańcuta i Archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie; cerkiew.org