KWATERA ŻOŁNIERZY ARMII CZYNNEJ URL W LUBLINIE: Mykoła Lutyj-Lutenko, Nykyfor Czornyj, Kirył Kozow, Mychajło Muryn, Iwan Szewczuk, ppłk Mykoła Zembycki, sotnyk Serhij Bondarenko, sotnyk Pantalejmon Szutowski, pchor. Iwan Manżos, Justym Kospenko, chor. Bohdan Połutranko, por. Wołodymyr Ozola, kpt. Mychajło Szczypko, pchor. Marek Mazepa i inni.

Микола Лютий-Лутенко, Никифор Чорний, Кирил Козов, Михайло Мурин, Іван Шевчук, підполковник Микола Зембицький, Сотник Сергій Бондаренко, Сотник Панталеймон Шутовський, кадет. Іван Манжос, Юстим Коспенко, капітан Богдан Полутранко, лейтенант Володимир Озола, кап. Щипко Михайло, кадет. Марек Мазепа та інші.

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Czas pochówku:

1918 -1939, 1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Борцям за волю України
1917-1921
Пам’яті вояків армії
Української Народної Республіки
Головного отамана Симона Петлюри
союзників Польщі у війні 1920 р.
які жили в Люблині та околицях

Україно, Україно
ось де твої діти…

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Pamięci żołnierzy armii
Ukraińskiej Republiki Ludowej
Naczelnego atamana Symona Petlury
Sojuszników Polski w wojnie 1920 r.
Którzy zamieszkali w Lublinie
I okolicach

Ukraino, Ukraino
Tu spoczywają twoje dzieci…

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Pomnik główny z tablicą, zwieńczony krzyżem. Pojedyncze mogiły z krzyżami, bez tablic.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Cmentarz założony w 1840 r. (jako obiekt przyległy do istniejącego już cmentarza rzymskokatolickiego). W latach 20. XX w. w jego obrębie wydzielono kwaterę (obecnie sektor A) dla pochówku członków lokalnej kolonii emigracji petlurowskiej. Pojedyncze groby żołnierzy tej formacji znajdują się w obrębie innych sektorów cmentarza. Na cmentarzu spoczywają m.in. sotnyk Mykoła Lutyj-Lutenko (1885-1926), kozacy Nykyfor Czornyj, Kirył Kozow Mychajło Muryn, Iwan Szewczuk, a wśród kilkunastu bezimiennych grobów, według ustaleń dr. A. Kolańczuka, prawdopodobnie są mogiły oficerów i podoficerów Armii UNR: ppłk Mykoły Zembyckiego (1886-1927), , sotnyka Serhija Bondarenki (1900-1939), sotnyka Pantalejmona Szutowskiego (1880-1942), pchor. Iwana Manżosa (1900-1935), Justyma Kospenki (1887-1934), chor. Bohdana Połutranki (1886-1942), por. Wołodymyra Ozola (1889-1927), kpt. Mychajły Szczypki (zm. 1942), pchor. Marka Mazepy (1885-1927). W pozostałych sektorach cmentarza pochowane są też inne osoby, które pozostawiły trwały ślad w życiu ukraińskiej społeczności Lublina (np. Piotr Kupryś).
W 1999 r. zadanie opieki nad pochówkami żołnierzy Armii UNR wzięło na siebie utworzone wówczas Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie (w 2006 r. przekształcone w Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie). W 2001 na cmentarzu w obrębie kwatery żołnierzy Armii UNR odsłonięto pomnik ku ich czci, a we wrześniu 2020 r. rozpoczął się remont usytuowanych tam nagrobków.

Dane cmentarza:

Cmentarz Parafii Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Lublin

Gmina: Lublin

Miejscowość: Lublin

Adres pocztowy: ul. Lipowa, 22-400 Lublin

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor A. N 51,2439; E 22,54978 Przyporządkowanie nazwisk do konkretnych mogił nie jest możliwe.

Opis cmentarza:

Cmentarz założony w 1840 r. (jako obiekt przyległy do istniejącego już cmentarza rzymskokatolickiego). W latach 20. XX w. w jego obrębie wydzielono kwaterę (obecnie sektor A) dla pochówku członków lokalnej kolonii emigracji petlurowskiej. Pojedyncze groby żołnierzy tej formacji znajdują się w obrębie innych sektorów cmentarza. Na cmentarzu spoczywają m.in. sotnyk Mykoła Lutyj-Lutenko (1885-1926), kozacy Nykyfor Czornyj, Kirył Kozow Mychajło Muryn, Iwan Szewczuk, a wśród kilkunastu bezimiennych grobów, według ustaleń dr. A. Kolańczuka, prawdopodobnie są mogiły oficerów i podoficerów Armii UNR: ppłk Mykoły Zembyckiego (1886-1927), , sotnyka Serhija Bondarenki (1900-1939), sotnyka Pantalejmona Szutowskiego (1880-1942), pchor. Iwana Manżosa (1900-1935), Justyma Kospenki (1887-1934), chor. Bohdana Połutranki (1886-1942), por. Wołodymyra Ozola (1889-1927), kpt. Mychajły Szczypki (zm. 1942), pchor. Marka Mazepy (1885-1927). W pozostałych sektorach cmentarza pochowane są też inne osoby, które pozostawiły trwały ślad w życiu ukraińskiej społeczności Lublina (np. Piotr Kupryś). W 1999 r. zadanie opieki nad pochówkami żołnierzy Armii UNR wzięło na siebie utworzone wówczas Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie (w 2006 r. przekształcone w Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie). W 2001 na cmentarzu w obrębie kwatery żołnierzy Armii UNR odsłonięto pomnik ku ich czci, a we wrześniu 2020 r. rozpoczął się remont usytuowanych tam nagrobków.

Źródła:

Kolańczuk A., Umarli, aby zmartwychwstała Ukraina. Miejsca pamięci Ukraińców – uczestników walk niepodległościowych w latach 1917-1921 w Polsce, Przemyśl 2007, s. 56-58.
Колянчук O., Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003, c. 79-81.
Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 117-118.
https://lublinprawoslawny.grobonet.com/mapa/2/