KWATERA ŻOŁNIERZY URL W SUWAŁKACH: Mykoła Zaborowskyj, Pantalejmon Chlibnykow, Jefim Azorenko, Serhij Jakowenko, Oleksandr Walczenko i in.

Микола Заборовський, Панталеймон Хлібников, Єфім Азоренко, Сергій Яковенко, Олександр Вальченко та ін.

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierze Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

Czas pochówku:

1918 -1939, 1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

KWATERA ŻOŁNIERZY

UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Odrestaurowana przez młodzież

ukraińską i polskich harcerzy w 2005 roku

z Funduszy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

ЗАХОРОНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЛДАТ

Захоронення відреставроване завдяки зусиллям

української молоді та польських харцерів у 2005 році

фінансувала роботу ROPWiM у Варшаві

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Krzyże betonowe. Pojedyncze betonowe nagrobki.

Opis otoczenia grobu:

Ogrodzenie: betonowe słupki połączone łańcuchem metalowym.

Nota biograficzna:

Sotnycy: Mykoła Zaborowskyj – przewodniczący Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Płocicznie oraz Pantalejmon Chlibnykow.

Żołnierze: Jefim Azorenko, Serhij Jakowenko, Oleksandr Walczenko (1871-1926) i in.

 

 

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Suwałkach

Województwo: Podlaskie

Powiat: Suwalski

Gmina: Suwałki

Miejscowość: Suwałki

Adres pocztowy: ul. Zarzecze 6, 16-402 Suwałki

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Cmentarz przy cerkwi Wszystkich Świętych.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 238, 239.