Leon Lewiński

Лев Левинський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

architekt

Grupa społeczna:

inteligencja, ludzie kultury i sztuki

Miejsce narodzin:

Demnia Wyżnia w woj. lwowskim

Data narodzin:

7.9.1876.

Data śmierci:

22.2.1963.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[…] Leon
Lewiński
* 1876 +1963

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Poziome płyty betonowe, tablica kamienna z napisem.

Opis otoczenia grobu:

Ziemia, trawnik.

Nota biograficzna:

Pochodził spod Lwowa. Jego ojciec był powstańcem styczniowym (1863 r.). Ukończył studia w Politechnice Lwowskiej; pracował jako architekt we Lwowie, po wojnie polsko-ukraińskiej zmuszony został do emigracji, osiadł w Kaliszu. Współpracował z Cerkwią greckokatolicką jako projektant i renowator galicyjskich świątyń. Zmarł w Miechowie. Jego grób staraniem Iwana Szczurki został odnaleziony i ocalony przed likwidacją.

Dane cmentarza:

Cmentarz Centralny w Cieszynie

Województwo: Śląskie

Powiat: cieszyński

Gmina: Cieszyn

Miejscowość: Cieszyn

Adres pocztowy: ul. Katowicka

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Sektor III, Rząd 12, Numer 19.

Opis cmentarza:

Cmentarz Centralny, komunalny, przy ul. Katowickiej.