Leon Paszkowski

Лев Пашковський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

porucznik

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Fredropol

Data narodzin:

4.10.1889

Data śmierci:

22.11.1918

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

ŚP
PORUCZNIK
LEON PASZKOWSKI
POLEGŁ POD
NIŻANKOWICAMI
22.XI.1918

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Б.П
ЧЕТАР
ЛЕВ ПАШКОВСЬКИЙ
ЗАГИНУВ ПІД
НИЖАНКОВИЧАМИ
22.XI.1918

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Miejsce pochówku oznaczone granitową płytą nagrobną, u wezgłowia której znajduje się kozacki krzyż osadzony na profilowanym i belkowanym cokole, od frontu płycina z inskrypcją; krzyż z ramionami zakończonymi wykrojem łuku odcinkowego, na przecięciu ramion metalowa figura Chrystusa; płyta nagrobna z belkowaniem, obłożona granitem, na podstawie; elementy granitowe, w tym tablica z obecną inskrypcją, zapewne dodane zostały później. Odnowiony w kształcie zbliżonym do obecnego staraniem Towarzystwa Ochrony Grobów Wojennych w Przemyślu w 1935 r., poświęcony 6.10.1935 r.

Opis otoczenia grobu:

Pochówek zlokalizowany nieopodal zabytkowej cerkwi, na wysokości zakrystii północnej.

Nota biograficzna:

Leon Paszkowski – czetar Ukraińskiej Halickiej Armii. Urodził się w miejscowości Fredropol k. Przemyśla. Absolwent ośmioklasowego CK Gimnazjum z ukraińskim (ruskim) językiem wykładowym (matura – 1911 r.). Pracował w prywatnym towarzystwie asekuracyjnym, następnie w Sądzie Powiatowym w Przemyślu. W 1916 r. zmobilizowany do armii austriackiej. Brał udział w I wojnie światowej na froncie włoskim w składzie 18 Przemyskiego Pułku Obrony Krajowej. Otrzymał stopień wojskowy czetar. W poł.  listopada 1918 r. wstąpił do UHA, gdzie został dowódcą sotni sformowanej z ochotników z pochodzących miejscowości Młodowice. Brał udział w walkach z Wojskiem Polskim pod Przemyślem i Niżankowicami. Zginął w walkach prowadzonych w trójkącie Młodowice-Kupiatycze-Niżankowice. Pochowany w miejscowości Młodowice.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Młodowicach

Województwo: podkarpackie

Powiat: przemyski

Gmina: Fredropol

Miejscowość: Młodowice

Adres pocztowy: Młodowice 66, 37-734 Fredropol

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 155/1, obr. 15; cmentarz zabytkowy, obok greckokatolickiej, obecnie prawosławnej, zabytkowej drewnianej cerkwi Poczęcia Bogurodzicy z 1923 r.

Opis cmentarza:

Źródła:

Звіт Дирекції Ц.К. Ґімназії з руским викладовим язиком в Перемишлі за рік шкільний 1910/1911., Перемишль 1911, с. 91.

Звідомлення Виділу Кружка Родичів при Державій Ґімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік навчання 1935-36. з альманахом п. н. “З юних днів, днів весни” з нагоди 40-ліття першої матури, Перемишль 1936, с. 140.

N.N., Посмертні згадки. Четар У.Г.А. Лев Пашковський // “Літопис Червоної Калини”, ч. 12, Львів 1939, с. 20.

Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі. 1895-1995., Упорядник, вступне слово Гнаткевич І., Дрогобич 1995, с. 224.

Паска Б., Пашковський Лев // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР, Том 3: П–С, Львів – Івано-Франківськ, 2020, c. 85.