Lew Kazimierz Sogor

Лев Казимир Соґор

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Przemyśl

Data narodzin:

4.3.1913.

Data śmierci:

15.2.1945.

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

„Пом’яни, Господи,
душу Слуги Твого”

Тут очікує Воскресіння
і просит про молитву
невинно вбитий
сотр. Кобильнці Рускої

о. Лев Согор
*04.03.1913 р.
+15.02.1945 р.

Вічная пам’ять

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

„Wspomnij, Panie,
duszę Sługi Twego”

Tu oczekuje Zmartwychwstania
i prosi o modlitwę
niewinnie zabity
wik. Kobylnicy Ruskiej

o. Lew Sohor
*04.03.1913 r.
+15.02.1945 r.

Wieczna pamięć

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Nagrobek z czarnego kamienia. Pozioma płyta z tablicą w formie otwartej księgi z symbolem kapłana (kielich, krzyż). Krzyż łaciński, pionowy z przytwierdzonym metalowym.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie lastrykowe na betonie, trawnik.

Nota biograficzna:

Urodził się 4.3.1913 r. w Przemyślu. Wykształcony w rodzinnym mieście (szkoła podstawowa, ukraińskie gimnazjum, greckokatolickie seminarium duchowne). W l. 1938-1945 wikariusz i administrator parafii w Kobylnicy Ruskiej. Od marca do września 1939 r. więziony przez władze polskie. Zamordowany przez Milicję Obywatelską 15.2.1945 r.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Kobylnicy Ruskiej

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Wielkie Oczy

Miejscowość: Kobylnica Ruska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Brak oznaczeń.

Opis cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Kobylnicy Ruskiej.

Źródła:

Nota biograficzna na podstawie ustaleń prof. Igora Hałagidy.