Łewko Hajewskyj

Левко Гаєвський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

chorąży Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Głuchów, gub. czernichowska (obecnie obw. sumski)

Data narodzin:

1899

Data śmierci:

20.7.1935

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Tekst na płycie nagrobnej:
С.П ЛЕВКО ГАЄВСЬКИЙ ХОРУНЖИЙ АРМІЇ УНР ЛИЦАР ОРДEРУ ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА 1899–1935 СПИ СПОКІЙНО ДОРОГИЙ БРАТЕ СЕСТРИ
Tekst na tabliczce na krzyżu wojskowym
ХОРУНЖИЙ АРМІЇ УНР ЛЕВКО ГАЄВСЬКИЙ 1899–1935

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Ś.P ŁEWKO HAJEWSKYJ CHORĄŻY ARMII URL ODZNACZONY ORDEREM ŻELAZNEGO KRZYŻA
1899–1935 ŚPIJ SPOKOJNIE DROGI BRACIE SIOSTRY

Rok powstania grobu:

1935

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z podstawą. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu. Pozioma płyta kamienna z inskrypcją.

Opis otoczenia grobu:

Grób ogrodzony czterema narożnymi prostokątami z betony i wokół obsypany grysem kamiennym.

Nota biograficzna:

Po ukończeniu 5 klasy Szkoły Handlowej w Niżynie wstąpił do rosyjskiego 18 Pułku Dragonów. Od kwietnia 1917 r. w wojsku ukraińskim: najpierw w 1 Pułku im. B. Chmielnickiego, od lata 1919 r. w 5 Dywizji Piechoty Kijowskiej Grupy Armii URL, a później w 1 Pułku Konnym Czarnych Zaporożców. Uczestnik Pierwszego Pochodu Zimowego, odznaczony Żelaznym Krzyżem. Internowany w Polsce w 1920 r. Współpracował z Ukraińskim Teatrem Ludowym im. I. Tobiłewycza, w pierwszej połowie lat 20. XX w. członek trupy Jurija Hajewskiego. W okresie pobytu w okolicach Sambora i na Łemkowszczyźnie brał udział w lokalnej ukraińskiej działalności kulturalnej, w szczególności reżyserując przedstawienia teatralne. Okresowo mieszkał w Użhorodzie, następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie na rok przed śmiercią pracował w Towarzystwie „Proswita”.
Zm. na gruźlicę 20 lipca 1935 r. w sanatorium wojskowym w Otwocku. Pochowany trzy dni później (23 lipca) na prawosławnym cmentarzu na warszawskiej Woli.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 91-3-34

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002.
Хоробрий богданівець із Глухова, [w:] Р. Коваль, В. Моренець, Ю. Юзич, Сумщина в боротьбі: біографії, історії, спогади, Київ 2017, с. 353-354.
Л. Гаєвський, Під Уманем. Уривок із споминів про боротьбу з большевиками в 1919 р., „Календар Дніпро” 1939, с. 76-83.
Чергова жертва еміґрантських злиднів, „Діло”,ч. 208, 7 серпня 1935, с. 7.