Łewko Hałajdenko

Левко Галайденко

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

podoficer 1 sotni pułku Czarnych Zaporożców armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

10.5.1895

Data śmierci:

28.8.1941

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

[Tekst na podstawie krzyża wojskowego:]
С. П. ЛЕВКО ГАЛАЙДЕНКО
ЧОТОВИЙ ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ ЛИЦАР ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА
ВОЄННИЙ ІНВАЛІД 12.5.1895 – +28.8.1941.
ДОРОГОМУ І НЕОДЖАЛОВАНОМУ МУЖУ
– НАЗАВШЕ з тобою Дружина.
БОЖЕ! НЕХАЙ ЛЕГКА БУДЕ ТОБІ ЧУЖА ЗЕМЛЯ

[Tekst na tabliczce na krzyżu wojskowym:]
ЛЕВКО ГАЛАЙДЕНКО
ЛИЦАР ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА АРМІЇ УНР 10.V.1985–28.VIII.1941

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Ś.P. ŁEWKO HAŁAJDENKO
CZOTOWY CZARNYCH ZAPOROŻCÓW ODZNACZONY ŻELAZNYM KRZYŻEM INWALIDA WOJENNY 10.5.1895 – +28.8.1941
DROGIEMU I NIEODŻAŁOWANEMU MĘŻOWI
– NA ZAWSZE Z TOBĄ ŻONA
BOŻE! NIECH LEKKĄ BĘDZIE TOBIE OBCA ZIEMIA

Rok powstania grobu:

1939

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Betonowe obramowanie grobu oraz pionowy krzyż wojskowy z prostokątną podstawą odkopana z ziemi w 2020 roku. Na podstawie krzyża inskrypcja oraz dedykacja żony. Na krzyżu tabliczka z inskrypcją oraz tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Służył w 1 sotni Pułku Konnego Czarnych Zaporożców, odznaczony Krzyżem Żelaznym. W okresie międzywojennym mieszkał w Warszawie na Siekierkach przy ul. Gościniec. Nieopodal (przy ul. Nadrzecznej 8) mieszkał również jego brat Nestor, który podobnie jak on (i ich trzeci brat Stepan) był kozakiem Pułku Konnego Czarnych Zaporożców. Łewko Hałajdenko pomimo iż był inwalidą wojennym dał się poznać jako działacz społecznym; członek warszawskiego Oddziału UCK i Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej im. Łesi Ukrainki w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Cmentarz prawosławny z wojskowym mauzoleum w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: ul. Żołnierska 24, 62-800 Kalisz

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 93 – 12 – 16

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/
W prawosławnej części cmentarza przy ul. Żołnierskiej w okresie po 1921 r. chowano przeważnie szeregowych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do 1983 r. pochowano ich łącznie ponad 220. Do wybuchu II wojny światowej na cmentarzu znajdowało się około 40 krzyży z ukraińskim herbem. Kilkanaście z nich, w złym stanie, zachowało się do obecnych czasów. Porządkowaniem kwater zajmuje się od kilkunastu lat ukraińska młodzież zrzeszona w organizacjach „Płast” oraz Mołoda proświta”.

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002