Michał Dobriak

Михайло Добряк

Transkrypcje nazwiska:

Mykhajlo Dobriak, Mikhail Dobriak

Zawód / tytuł:

Działacz kulturalno-oświatowy

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

1862

Data śmierci:

1923

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

М. М.
Добряк
Род. В. 1862. У. В.1923.

Michaił
Dobriak
*1862 +1923

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton + krzyż metalowy

Opis elementów grobu:

Żeliwny krzyż z owalną tabliczką i napisem w języku ukraińskim, osadzony na betonowym cokole z białą kamienną tablicą i napisem w alfabecie łacińskim, pozioma płyta lastrykowa na postumencie.

Opis otoczenia grobu:

Śladowe odwodnienie.

Nota biograficzna:

Michał Dobriak – jeden z działaczy kulturalno-oświatowych w Kaliszu, działający wśród przedstawicieli ukraińskiej emigracji petlurowskiej.

Dane cmentarza:

Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kaliski

Gmina: Kalisz

Miejscowość: Kalisz

Adres pocztowy: Ul. Górnośląska 8

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Około 30 m od wejścia prawo skos.

Opis cmentarza:

Cmentarz został założony przez prawosławnych Greków. Znajdują się na nim groby XIX-wiecznych carskich urzędników, a także przedstawicieli ukraińskiej emigracji. Do połowy XX w. istniało na nim ponad sto ukraińskich pochówków wojskowych. Do obecnych czasów przetrwało kilkadziesiąt betonowych krzyży, często w bardzo złym stanie.

Źródła:

Колянчук О., За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 63.