Michał Łesiów

Михайло Лесів

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Profesor, filolog

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Huta Stara

Data narodzin:

3.5.1928.

Data śmierci:

15.7.2016.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
Profesor
Michał
Łesiów
* 3.05.1928
+ 15.07.2016
Spoczywaj w pokoju

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Drewniany krzyz tabliczką. Obramowanie betonowe ziemnej mogiły.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodzony w Hucie Starej koło Tarnopola. Od 1946 r. w Zielinie pod Szczecinem. Wykształcony w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (filologia polska). Od 1956 r. pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Katedrze Języka Polskiego, Zakładzie Filologii Rosyjskiej (później Zakładzie Języka Rosyjskiego oraz Zakładzie Filologii Ukraińskiej), Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, gdzie pełnił funkcje kierownicze. W 1962 r. uzyskał stopień doktora, w roku 1969 r. docenta, w 1973 r. doktora habilitowanego, w 1983 r. tytuł profesora. W 1973 r. i 1986 r. pracował w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge oraz jako visiting professor w Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Memoriał iustorum”, Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Dane cmentarza:

Cmentarz Komunalny w Olsztynie przy ul. Poprzecznej

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Olsztyński

Gmina: Olsztyn

Miejscowość: Olsztyn

Adres pocztowy: ul. Poprzeczna

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

36/7/8 https://msipmo.olsztyn.eu/zck/?gpmap=gp1&bbox=7466514.676309795,5962252.559117349,7468538.213690204,5963135.210882653&utm_source=iMapClient&utm_medium=startPanel&utm_campaign=MSIPMOZCK2016

Opis cmentarza:

Jeden z cmentarzy komunalnych w Olsztynie.