Michał Tyszkiewicz-Łohojski

Михайло Тишкевич-Логойський

Transkrypcje nazwiska:

Mykhajlo Tyshkevych-Lohojskyi

Zawód / tytuł:

Artysta, pisarz i polityk.

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja, ludzie kultury i sztuki, politycy

Miejsce narodzin:

Andruszówka

Data narodzin:

7.4.1857

Data śmierci:

3.8.1930

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
HR. MICHAŁ TYSZKIEWICZ
ŁOHOJSKI
UR. W ANDRUSZÓWCE 7.IV.1857 R.
ZM. W GNIEŹNIE 3.VIII.1930 R.
SAS KAWALER ORDERU ŚW. GRZEGORZA,
ZIEMIANIN, MALARZ, PISARZ, DZIAŁACZ
SPOŁECZNY ORAZ MECENAS KULTURY
I SZTUKI W POLSCE I NA UKRAINIE,
POLITYK, DYPLOMATA PIERWSZYCH
SUWERENNYCH WŁADZ UKRAINY.

ВИДАТНОМУ ПОЛЬСЬКОМУ І УКРАЇНCЬКОМУ
ПАТРІОТОВІ НА ЗНАК ГЛИБОКОЇ
ПОВАГИ І ПАМ’ЯТІ ПРО ЗАСЛУГИ ДЛЯ
УКРАЇНИ В 150-РІЧЧЯ НАРОДИН ДОШКУ
ЦЮ ЖЕРТВУЄ

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Б. П.
ГРАФ МИХАЙЛО ТИШКЕВИЧ
ЛОГОЙСЬКИЙ
УР. В АНДРУШІВЦІ 7.IV.1857 Р.
ПОМ. У ҐНЄЗНІ 3.VIII.1930 Р.
КАВАЛЕР ОРДЕНА СВ. ГРИГОРІЯ,
ШЛЯХТИЧ, ХУДОЖНИК, ПИСЬМЕННИК, СУСПІЛЬНИЙ
ДІЯЧ ТА МЕЦЕНТ КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВА В ПОЛЬЩІ І УКРАЇНІ,
ПОЛІТИК, ДИПЛОМАТ ПЕРШОГО
САМОСТІЙНОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

WYBITNEMU POLSKIEMU I UKRAIŃSKIEMU
PATRIOCIE NA ZNAK GŁĘBOKIEGO
SZACUNKU I PAMIĘCI O ZASŁUGACH DLA
UKRAINY W 150. ROCZNICĘ URODZIN TABLICĘ
TĘ FUNDUJE

AMBASADA UKRAINY W POLSCE

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie wewnętrznej kaplicy, ufundowana w 2007 r.

Opis otoczenia grobu:

Wokół teren kościelny.

Nota biograficzna:

Urodzony w Andruszówce. W 1909 r. założył w Kijowie Towarzystwo Przyjaciół Pokoju. Założyciel katolickich partii i organizacji społecznych na Ukrainie. Reprezentant rządu URL w Watykanie i Paryżu. Trzykrotnie nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Zmarł w Gnieźnie.

Dane cmentarza:

Kaplica w kościele rzymskokatolickim pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żydowie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Gnieźnieński

Gmina: Czerniejewo

Miejscowość: Żydowo

Adres pocztowy: ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 6, 62-241 Żydowo

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kaplica w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Opis cmentarza:

Kaplic w kościele rzymskokatolickim pw. św. Stanisława BM w Żydowie wybudowanym w 1845 r.

Źródła:

S. Tyszkiewicz, Coś z galerii ciekawych postaci, „Monitor Czerniejewski” sierpień 2007, s. 3.

M. Borowiak, Dzieje Żydowa i okolic od prehistorii do czasów współczesnych, Czerniejewo-Gniezno 2018.

Materiały parafii, w tym zdjęcia.