Mikołaj Kostyszyn

Микола Костишин

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny prawosławny

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Wołkowyja (pow. Lesko)

Data narodzin:

5.3.1892.

Data śmierci:

10.6.1971.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ś. P.
KS. KAN. MIKOŁAJ KOSTYSZYN
PROB. PARAFII PRAWOSŁ. W HRUBIESZOWIE
UR. 3 III 1892 R. – ZM. 10 VI 1971 R.
ALEKSANDRA KOSTYSZYN
UR. 15 V 1893 R. – ZM. 24 IV 1972 R.
POKÓJ ICH DUSZOM

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

ziemny z krzyżem drewnianym

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z krzyżem i tablicą.

Opis otoczenia grobu:

Odwodnienie betonowe.

Nota biograficzna:

Urodzony w Wołkowi (pow. Lesko) w rodzinie greckokatolickiego duchownego. Przeszedł na prawosławie. Wykształcony we Lwowie i w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Charkowie. Wyświęcony w 1920 r. Do 1935 r. pełnił posługę w w rejonie Charkowa, Zmijowa i Berdyczowa. do 1942 r. pracował fizycznie na Donbasie i Kaukazie. Od 1943 r. w Polsce. W 1944 r. wywieziony do Niemiec na roboty. Od 1945 r. zajmował się rolnictwem na Chełmszczyźnie. W latach 1946-1947 duszpasterz w Uhrusku (pow. włodawski) i Piorunce (pow. nowosądecki). W czasie akcji „Wisła” wysiedlony i osiedlony w Braniewie. Aresztowany przez UB i osadzony w COP Jaworzno od sierpnia 1947 r. do grudnia 1948 r. Po wyjściu na wolność proboszcz w Braniewie do 1962 r. W latach 1962-1969 pracował jako duchowny w Hrubieszowie, Uhrusku i Tomaszowie Lubelskim. Zmarł w Hrubieszowie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Hrubieszowie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Miejscowość: Hrubieszów

Adres pocztowy: ul. Kolejowa, 22-500 Hrubieszów

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

W obrębie cmentarza prawosławnego.

Opis cmentarza:

Cmentarz zlokalizowany w obrębie cmentarza rzymskokatolickiego od strony ul. Kolejowej.

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 237.

historia.pdf (cerkiewbraniewo.pl)