Mikołaj Zając

Микола Заяць

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Duchowny greckokatolicki

Grupa społeczna:

duchowieństwo

Miejsce narodzin:

Wasylów Wielki

Data narodzin:

29.5.1907.

Data śmierci:

18.1.1998.

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Їерей Микола Заяць
29.V.1907 – 18.І.1998

Марія Кухта
Maria Kuchta
1906-1981

Вічная їм память

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pozioma płyta z jasnego granitu oraz pionowa z czerwonego z napisami, obok niej pionowy krzyż łaciński wykonany z takiego samego materiału (z płaskorzeźbionymi motywami cierni i krzyża).

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodzony w Wasylowie Wielkim (pow. sokalski). Od 1929 r. uczęszczał do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Ukończył je w 1933 r. i został wyświęcony, po czym pracował jako wikariusz w pow. starosamborskim i krośnieńskim, a następnie gorlickim. W 1947 r. krótko posługiwał w Uhrynowie (pow. sokalski). W trakcie akcji „Wisła” aresztowano go i uwięziono w COP w Jaworznie, a następnie na Montelupich w Krakowie i Grudziądzu; zwolniony został w marcu 1949 r. Po wyjściu na wolność pracował w rzymskokatolickich parafiach w pow. elbląskim i giżyckim. Od 1960 r. powrócił do rodzimego rytu i posługiwał w Dobrym Mieście oraz Pieniężnie i Reszlu. Od 1972 r. przebywał na emeryturze. W 1996 r. przeprowadził się do Janowa Lubelskiego, gdzie zmarł niecałe dwa lata później.

Dane cmentarza:

Cmentarz komunalny w Bartoszycach

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Bartoszyce

Gmina: Bartoszyce

Miejscowość: Bartoszyce

Adres pocztowy: Ul. Kętrzyńska

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła:

I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 249, 250.

Zdjęcia: I. Hałagida, dz. cyt. (archiwalne), Andrzej Sikora.