Miron Wachnianin

Мирон Вахнянин

Transkrypcje nazwiska:

Myron Wachnianyn, Myron Wakhnianyn, Miron Wachnianin

Zawód / tytuł:

Lekarz, naukowiec, nauczyciel akademicki.

Grupa społeczna:

inteligencja

Miejsce narodzin:

Lwów

Data narodzin:

12.3.1877

Data śmierci:

9.2.1957

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

MIRON WACHNIANIN
*12.03.1877 + 09.02.1957

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Wysoki grobowiec kamienny z czarną płytą epitafijną umieszczoną pionowo na przedniej ścianie.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Myron Wachnianyn – ur. 12.03.1877 r.  we Lwowie, syn Józefy (z domu Wańkowycz) i Anatola Wachnianina, zm. 09.02.1957 r. w Krakowie. Jeden z założycieli Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego (1910 r.)[1], wykładowca Tajnego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, autor prac naukowych w dziedzinie medycyny[2].

[1] W jęz. ukr.: Українське лікарське товариство («Руське лікарське товариство») (РЛТ/УЛТ) — професійне товариство лікарів-українців на Західній Україні.

[2] Zob. Yaroslav Hanitkevych, Українська медицина Львова до початку Другої світової війни. Dostępne w Internecie: https://ntsh.org/content/ukrayinska-medicina-lvova-do-pochatku-drugoyi-svitovoyi-viyni [dostęp 15.09.2021].

Zdjęcie archiwalne: Senat Tajnego Ukraińskiego Uniwersytetu we Lwowie, 1921 r. Siedzą: historyk Myron Korduba (pierwszy z lewej), medyk Marian Panczyszyn, literaturoznawca Wasyl Szczurat (rektor), medyk Iwan Kuroweć, prawnik Maksym Łewyćkyj. Stoją: zoolog Iwan Rakowśkyj (pierwszy z lewj), znawcy prawa Wołodymyr Werhanowśkyj i Roman Kowszewycz, mikrobiolog Maksym Muzyka, medyk Myron Wachnianyn (Źródło: Диплом Таємного університету визнавали в Чехії, Австрії, Німеччині та вільному місті Данциґу. Dostępne w Internecie: https://www.surma-ua.info/?p=45631 [dostęp 15.09.2021]).

Dane cmentarza:

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Województwo: Małopolskie

Powiat: Krakowski

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Adres pocztowy: Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kwatera – Hd, rząd płd, miejsce pochówku zach-nar (N 50.073903; E 19.956049)

Opis cmentarza:

Najstarsza nekropolia Krakowa, założona w 1801-2 r. na terenie podmiejskiego wówczas folwarku Bosackiego, w związku z wydanym zakazem pochówków na dotychczas istniejących cmentarzach przykościelnych w obrębie miasta. Teren wykupiły od zakonu Karmelitów Bosych władze austriackie, a koszt urządzenia cmentarza pokryło miasto Kraków i okoliczne gminy. Pierwszy pogrzeb miał miejsce w styczniu 1803r. Apolonii z Lubowieckich Bursikowej, zmarłej 15 I 1803 r. osiemnastoletniej mężatki. Pierwotny grób Bursikowej nie przetrwał, jednak w 1865 r. odpisana została z niego inskrypcja. W styczniu 2003 r., gdy obchodzono 200-lecie założenia nekropolii, odtworzono ową płytę, której poświęcenia dokonał Franciszek Macharski. Nazwa cmentarza pochodzi od nazwy drogi (obecnie ulicy Rakowickiej) wiodącej do odległej o 2 km wsi Rakowice. Cmentarz Rakowicki był kilkakrotnie powiększany (w 1863, 1885 i 1933 r.), a w jego obręb włączono także założony w pobliżu w 1920 cmentarz (wojskowy). Najstarsza część Cmentarza Rakowickiego została rozplanowana w 1839 r. przez znanego architekta Karola Kremera, jako charakterystyczny plan bramy - symbol przejścia od doczesności do wieczności. W centralnym punkcie tego właśnie założenia wzniesiono w latach 1861-62 r. kaplicę (na miejscu wówczas istniejącej drewnianej) p.w. Zmartwychwstania Chrystusa Pana, ufundowaną, a później ofiarowaną miastu przez rodzinę bankierów krakowskich - Ludwika i Annę Helclów. Nekropolia jest miejscem pochówku krakowian, zarówno zwykłych obywateli miasta, jak i tych zasłużonych: twórców kultury, naukowców, przedstawicieli znanych rodów, działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, uczestników ruchów niepodległościowych, powstań, obu wojen światowych i innych. Cmentarz Rakowicki jako pomnik kultury narodowej, miejsce spoczynku wielu zasłużonych osób, a także wartościowy zespół zabytków sztuki nagrobnej, został w 1976 r. decyzją Urzędu Miasta Krakowa wpisany do rejestru zabytków (nr rejestru A-584). Część nagrobków jest dziełem znanych architektów, m.in. Teofila Żebrawskiego, Feliksa Księżarskiego, Sławomira Odrzywolskiego, Jakuba Szczepkowskiego, a także rzeźbiarzy: Tadeusza Błotnickiego, Wacława Szymanowskiego, Karola Hukana i innych. Cmentarz zajmuje powierzchnię prawie 42,18ha, której znajduje się ok. 75 tys. grobów. Wojskowa część cmentarza przy ul. Prandoty została utworzona w 1920 r. na terenie dawnego placu ćwiczeń saperów jako prostokąt podzielony na 10 kwater. Pierwszymi chowanymi tu osobami byli zmarli w wyniku ran lub chorób żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego i członkowie ich rodzin. Znajduje się tam m.in. pomnik żołnierzy Armii Kraków tu pochowanych. Pomnik odsłonięto w 1990 r., trzy lata później złożono przy nim 52 urny z ziemią z pól bitewnych Armii Kraków oraz z Katynia, Ostaszkowa i Miednoje. Odrębne kwatery mają tutaj żołnierze niemieccy. Krakowską młodzież, poległą w latach 1914-1920 upamiętnia pomnik wystawiony w 1926 r. Własną kwaterę mają także żołnierze Armii Czerwonej. Przeniesiono do niej w 1997 r. groby spod Barbakanu. Prostotą założenia wyróżnia się tutaj kwatera lotników brytyjskich. Miejscem najczęściej odwiedzanym jest grób rodziców papieża Jana Pawła II - Emilii z Kaczorowskich i Karola Wojtyły oraz brata papieża - Edmunda Wojtyły. Pobyty Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim i jego modlitwę przy grobie najbliższych upamiętnia odsłonięty w dniu 9 kwietnia 2005 r. pomnik wykonany przez prof. Czesława Dźwigaja, zrealizowany staraniem ZCK. Pomnik został artystycznie odlany w brązie, przedstawia Jana Pawła II z dłońmi trzymającymi różaniec wspartymi na klęczniku. Cyt. za: https://www.zck-krakow.pl/13/graveyards/2/cmentarz_rakowicki

Źródła:

Hanitkevych Y., Українська медицина Львова до початку Другої світової війни. Dostępne w Internecie: https://ntsh.org/content/ukrayinska-medicina-lvova-do-pochatku-drugoyi-svitovoyi-viyni [dostęp 15.09.2021].

https://photo-lviv.in.ua/vidomyy-nevidomyy-myron-vakhnianyn/?fbclid=IwAR1kBU61Uw67G9OjD4jAG990KdT5UN24iFh6Bx4zLSTaRbINrBg8GU0ecv8