Mychaił Starosilec

Михаiл Старосiлець

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Żołnierz UHA

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Data narodzin:

Data śmierci:

19.12.1918.

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Ту
спочиває
Михаіл
Старосілець
[…]
що положив
своє життя
за волю рід-
ної зeмлї
+19.12.1918

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

Tu
spoczywa
Michaił
Starosilec
[…]
który oddał
swoje życie
za wolność
ojczystej ziemi
+19.12.1918

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Typu bruśnieńskiego. Krzyż na postumentach. Nagrobek odnowiony w trakcie prac konserwatorskich na cmentarzu w 2021 r.

Opis otoczenia grobu:

Trawnik.

Nota biograficzna:

Prawdopodobnie żołnierz UHA.

Dane cmentarza:

Cmentarz greckokatolicki w Radrużu (duży)

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Lubaczowski

Gmina: Horyniec-Zdrój

Miejscowość: Radruż

Adres pocztowy: Radruż

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Przy ogrodzeniu.

Opis cmentarza:

Jeden z większych cmentarzy położony nieopodal cerkwi św. Paraskewy.

Źródła:

T. Róg, Walki polsko-ukraińskie w powiecie cieszanowskim w listopadzie i grudniu 1918 r., „Rocznik Lubaczowski”, T. XX-XXI, Lubaczów 2021, s. 76.
O. Колянчук, За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років. Місця пам’яті в Польщі, ред. С. Золотар, Дрогобич 2018, c. 194.

Zdjęcia: zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie