Mychajło Bondariwśkyj

Михайло Бондарівський

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

generał porucznik Armii URL

Grupa społeczna:

wojskowi

Miejsce narodzin:

Odessa

Data narodzin:

26.7.1872

Data śmierci:

1939

Czas pochówku:

1939-1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

Михайло Бондарівський ген. пор. Армії УНР 1872–1939

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

MYCHAJŁO BONDARIWSKYJ gen. por. Armii URL 1872–1939

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

beton

Opis elementów grobu:

Obramowanie i krzyż wojskowy, na krzyżu tabliczka z inskrypcją i tryzub z brązu.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Ukończył odeskie gimnazjum miejskie, a następnie Junkierską Szkołę Piechoty (1896) i Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego (1908). Służył w 183 Pułku Piechoty, w r. 1908 został naczelnikiem transportu pułkowego. Od 1912 r. naczelnik Oddziału Mobilizacyjnego Zarządu Intendentury Warszawskiego Okręgu Wojskowego, w randze pułkownika.
W latach 1917–1921 w szeregach armii URL w oddziale kwatermistrzowskim Sztabu Generalnego. Od 1920 r. w składzie Sekcji Wojskowej Nadzwyczajnej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej URL w Warszawie, okresowo będąc jej nieformalnym kierownikiem. Od rozwiązania Misji do końca kwietnia 1921 r. pracował w Komisji Likwidacyjnej.
Na emigracji w Polsce zamieszkał w Warszawie. Zajmował odpowiedzialne stanowiska w Ministerstwie Spraw Wojskowych rządu emigracyjnego URL. W drugiej połowie lat 20. XX w. uczestniczył w szkoleniu oficerów armii URL przebywających w Warszawie.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: miasto na prawach powiatu

Gmina: m. st. Warszawa, dzielnica Wola

Adres pocztowy: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Kw. 36 – 6 – 30

Opis cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Warszawie (ul. Wolska 138/140) to główna nekropolia prawosławna w stolicy Polski. Swym kształtem przypomina prostokąt ulokowany między ulicami: Wolską, Redutową, Pustola i Elekcyjną. Teren cmentarza w momencie jego założenia został podzielony na cztery części (potem dodano piątą), co pozwoliło zorganizować pochówki według hierarchii społecznej zmarłego. Współczesna powierzchnia obiektu to ok. 13,3 ha. Więcej: https://ukrainskanekropolia.org/cmentarz-prawoslawny-na-warszawskiej-woli/

Źródła:

R. Szagała, A. Kolańczuk, Cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik, Warszawa 2002;
R. Szagała, Ukraińcy w Warszawie i na Mazowszu od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Maszynopis, s. 59-60;
О. Колянчук, Увічнення нескорених, Львів 2003, с. 101–102.

CAW, SAU, I.380.2.161 – Офіцерська вишкільна група відділу УЦК в Варшаві;
CAW. Akta Sprzymierzonej Armii URL. Sygn. 380.2/298. Korespondencja w sprawie materialnego zabezpieczenia służby kontraktowej.