Mychajło Kałyniak

Михайло Калиняк

Transkrypcje nazwiska:

Zawód / tytuł:

Ekonomista, redaktor

Grupa społeczna:

działacze społeczni, inteligencja

Miejsce narodzin:

Kornice

Data narodzin:

5.12.1910

Data śmierci:

13.12.1974

Czas pochówku:

po 1947

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

др
Михайло Калиняк
Дослідник Підляшшя
нар. 5.ХІІ.1910.
в Корничах біля Коломиї
вмер 13.ХІІ.1974.

Tekst inskrypcji (tłumaczenie):

dr
Michał Kałyniak
Badacz Podlasia
Ur. 5.XII.1910.
W Kornicach koło Kołomyi
Zmarł 13.XII.1974.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła pojedyncza

Rodzaj grobu:

kamienny

Opis elementów grobu:

Pionowa płyta kamienna w kształcie krzyża łacińskiego z wyrytym krzyżem oraz zdjęciem porcelanowym. Pozioma płyta z kamieni polnych.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Urodzony 5.12.1910 r. we wsi Kornice pod Kołomyją. Doktor nauk ekonomicznych, pedagog, prawnik, badacz historii Ukrainy, działacz społeczny, znawca folkloru ukraińskiego, w tym podlaskiego, członek Warszawskiego Koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, redaktor tygodnika „Nasze Słowo”. Zmarł 13.12.1974 r.

Dane cmentarza:

Cmentarz prawosławny w Kleszczelach

Województwo: Podlaskie

Powiat: Hajnowski

Gmina: Kleszczele

Miejscowość: Kleszczele

Adres pocztowy: 1 Maja 38, 17-250 Kleszczele

Plan cmentarza

Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Opis cmentarza:

Źródła: