Mychajło Szumada

Михайло Шумада

Transkrypcje nazwiska:

Michał Szumada, Mykhajlo Shumada

Zawód / tytuł:

Wójt gminy

Grupa społeczna:

działacze społeczni

Miejsce narodzin:

Ruda Żurawiecka

Data narodzin:

1870

Data śmierci:

1927

Czas pochówku:

1918 -1939

Dane związane z nagrobkiem

Tekst inskrypcji (brzmienie oryginalne):

MICHAŁ SZUMADA
(1870-1927)
Inicjator budowy świątyni w
Żurawcach i Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego d/s
Budowy w latach 1908-1912

МИХАЙЛО ШУМАДА
(1870-1927)
Хорунжий в Австрійській
Армії. Війт Журавецької
Ґміни в роках 1900-1923.
Ініціатор будови Церкви
Воздвиження Чесного Хреста
в Журавцях та Голова
Організаційного Комітету
будови Церкви в роках:
1908-1912

ЮЛІЯ ШУМАДА
Родове прізвище “Купич”.
Жила в роках 1870-1918.
Жінка війта Михайла Шумади
з Руди Журавецької.

Rok powstania grobu:

Autor projektu:

Charakter grobu:

mogiła zbiorowa

Rodzaj grobu:

kamienny + beton

Opis elementów grobu:

Miejsce pochówku oznaczone stelą na podstawie osadzoną na niewielkiej płycie z podstawą; na steli tablica z rytą inskrypcją, fotografia – popiersie, postać zwrócona w lewą stronę oraz odlewana figura ukrzyżowanego Chrystusa z motywem róży; grób współczesny.

Opis otoczenia grobu:

Nota biograficzna:

Mychajło Szumada (1970-1927) – urodzony w Rudzie Żurawieckiej. Chorąży armii austriackiej, wójt Żurawców w latach 1900-1923. Inicjator – wg jednej z wersji [wg innej inicjatorem był proboszcz Żurawców – ks. Iwan Gissowski, z którym M. Szumada zgodnie współpracował] – budowy cerkwi Podwyższenia Świętego Krzyża w Żurawcach i przewodniczący komitetu budowy tej cerkwi w latach 1912-1916. Szanowany przez miejscową społeczność za obronę ich praw w sporach z właścicielem majątku H. Federbuschem, podjęcie szeregu inicjatyw, jak np. utwardzenie lokalnej drogi do Machnowa, budowę mostu na Sołokiji czy zalesienie nieużytków oraz niezależną postawę wobec zmieniającej się kilkukrotnie władzy (np. wbrew panującym wówczas zwyczajom administrowanie prowadził konsekwentnie w języku ukraińskim). Lubiany także za wesołe usposobienie i piękny głos. Zdegradowany przez władze polskie do funkcji zastępcy wójta (wójtem został niepiśmienny Polak) – wkrótce zaprzestał pełnienia i tej funkcji.

Dane cmentarza:

Cmentarz parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Żurawcach

Województwo: Lubelskie

Powiat: Tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Miejscowość: Żurawce

Adres pocztowy: ul. Nowy Świat, Żurawce, 22-680 Lubycza Królewska


Numer Kwatery, numer alei i grobu:

Działka nr 278, obr. 25. Pochówek zlokalizowany w środkowej części cmentarza (N 50° 23.082'; E 23° 32.383').

Opis cmentarza:

Źródła:

Wiszka E., Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii oraz we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, s. 590.